1. Dünya yarımadaları içinde Anadolu’nun apayrı bir durumu vardır. Amerika’dan Hindistan’a, Arabistan’dan Ümitburnu’na, Kırım’dan Yunanistan’a, İtalya’dan İskandinavya’ya kadar -ister küçük, ister büyük; ister okyanuslarda, ister kapalı denizlerde olsun- bütün yarımadalara bakınız. Hepsi üzüm dalları gibi salkım salkım, kuzeyden güneye doğru uzanırlar. Yalnız Anadolu yarımadasıdır ki tek başına garba bakar.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


2. Şairimizde, ruh durumu bakımından tutarlılık, çelişmezlik aramayacaksınız. Onda tutarlı olan tek şey üsluptur. Birbiriyle çelişen durumları anlatırken kendisi olarak kalır hep. Bu da şair için bir yerde her şey demektir. Ondan kalacak ve dünyayı, insanlığı zenginleştirecek; yaşamaya çeşni katacak olan da budur ancak.

Bu parçada yazarın savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


3. (I) John Steinbeck, The Pearl (İnci) adlı yapıtında kayıtsız bir dünyayı anlatmaktadır. (II) Doğa koşulları acımasız olduğundan insanlar ve ilişkileri de katıdır ama Steinbeck bu acımasız dünyayı anlatırken umudu elden bırakmaz. (III) Özellikle insanoğlunun zalim çevresine uyum sağlayabilmesine övgüler yağdırır. (IV) İnci’de yaşamın sürekliliğine vurgu yapılır. (V) Yaşamın kalıpları değişebilir, bireyler güçlükler yaşayabilir fakat yaşam temelde asla yok edilemez. (VI) Sulara gömülen dev inciyle yenilenir yalnızca.

Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?


4. Hamidiye Etfal Hastanesi, ülkemizin ilk çocuk hastanesidir. Hastanenin kuruluş gayesi, öncelikle hasta fakat yoksul çocukların burada şifa bulmasıdır. Hamidiye Etfal Hastanesi, dönemin görebileceğiniz en modern tıbbi araç-gereçleriyle donatılır. Ayrıca kurumda, en deneyimli hekimler görevlendirilir. Hastane, 1899 yılında hizmete açılır. İlerleyen yıllarda bu sağlık kurumunda birçok uzman yetişir.

Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


5. Romandaki olaylar 1903 yılında Nazilli’de başlar, Edremit’te devam eder ve I. Dünya Savaşı yılları içinde sona erer. Romanda olaylar ilerledikçe bir Anadolu kasabasının I. Dünya Savaşı’ndan önceki yaşayışını, düşünüşünü, hayat şartlarını görürüz. Roman kahramanları, o çağın, o çevrenin insanlarıdır; birbirleriyle ilişkileri de o dönemde belirli şartların biçim verdiği ilişkilerdir. Roman, birbirini tamamlayan şehir-doğa, yapay insandoğal insan, yozlaşmışlık-masumiyet, şehvet-aşk gibi birtakım karşıtlıklarla örülmüştür.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?


6. İnebolu’da doğdu. Ankara Maarif Kolejini ve İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdi. Üç yıl sonra akademik hayata başladı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayımlandı. Türk edebiyatında postmodern tarzda eser veren ilk yazardır. 1970 TRT Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü’nü kazandı. Yapıtları eleştiri, mizah ve ironi barındırır. Eserlerinden birkaçı: Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Korkuyu Beklerken…

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?


7. Aşağıdakilerden hangisi deneme türündeki eserlerden değildir?


8. • İşlenen bir cinayet ve bu cinayetin nasıl işlendiğini çözmeye çalışan bir dedektif veya polis etrafında şekillenir.

• Türk edebiyatında ilk telif polisiye roman, Ahmet Mithat Efendi’nin 1884’te yayımladığı “Esrâr-ı Cinâyât”tır.

• Dünya edebiyatında polisiye kurguyla yazılan ilk eser Sir Arthur Conan Doyle’un Sherlock Holmes adlı eseridir.

Bu cümleler “polisiye roman” ile ilgili doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


9. Roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilen Don Kişot’un yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrası eser veren tiyatro yazarlarından değildir?


11. Dramda;

• üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır.

• konu günlük yaşamdan ve tarihten alınır.

• olaylar çirkin dahi olsa sahnede gösterilir.

Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


12. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


13. I. Manzum olarak yazılır.

II. Kaba şakalara, söz oyunlarına, imalara yer verilir.

III. Üç birlik kuralı göz ardı edilir.

IV. Kahramanlar, soylu ve yüksek tabakadan kimselerdir.

Numaralanmış cümlelerden hangileri trajedi ile ilgili söylenebilir?


14. SELVİ —(Ayağa kalkarak) İsterseniz oyunu biraz keselim de size çay getireyim. Rahime izinli.

VEZAN—Sünbül de öyle. Pazar günü evde tutabilirsen tut.

SABRİ —Nasıl isterseniz...

VEZAN—(Ayağa kalkar.) Ben de yardıma geleyim. (Selvi ile Vezan çıkarlar.)

SABRİ —Bizden gizli konuşacakları vardır da...

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


15. Bir köylü kadın, bir danayı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş, sonra da bunu âdet edinmiş; her gün danayı kucağına alır taşırmış. Sonunda buna o kadar alışmış ki dana büyüyüp koskoca öküz olduğu zaman, onu yine kucağında taşıyabilmiş. Bu hikâyeyi kim uydurduysa, alışkanlığın büyük bir güç olduğunu çok iyi anlamış olacak. Gerçekten alışkanlık pek yaman bir hocadır ve hiç şakası yoktur. Yavaş yavaş, sinsi sinsi içimize ilk adımını atar; başlangıçta kuzu gibi sevimli, alçakgönüllüdür ama zamanla, oraya yerleşip kökleşti mi öyle azılı, öyle amansız bir yüz takınır ki kendisine gözlerimizi bile kaldırmaya izin vermez...

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?


16. Herhangi bir konu üzerinde, yazarın kesin yargılara varmadan görüş ve düşüncelerini samimi bir üslupla serbestçe kaleme aldığı, birkaç sayfayı geçmeyen yazılara - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılardan değildir?


18. Aşağıdakilerden hangisi bir hatipte olması gereken özelliklerden değildir?


19. Türk edebiyatındaki ilk hatip aşağıdakilerden hangisidir?


20. Bir komutanın askerlerine cesaret ve moral vermek için yaptığı söylev türü aşağıdakilerden hangisidir?

SPONSOR

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 2. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor