1. Aşağıdakilerden hangisi söylevin amaçlarından değildir?


2. Bir türkü duyulur… Gecede başka türlü, gündüzde başka türlüdür. Çocuk söylerse başka tatta, kadın söylerse… Genç söylerse başka türlü olur, yaşlı söylerse… Dağda söylenirse başka, ovada, ormanda, denizde başka türlüdür. Hep ayrı ayrı tattadır. Sabahleyin başka; öğle, ikindi, akşamleyin başkadır.

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?


3. Türk edebiyatında, - - - - Orhun Yazıtları`nda Türk milletine seslenişi ilk söylev, kendisi de ilk hatip olarak kabul edilir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


4. I. Aynı gün boyunca aralıklarla yapılan konuşmadır.

II. Meydana gelen önemli olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlatır.

III. Gelecek nesilleri karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı uyarmak amaçlarından biridir.

IV. Osmanlı Devleti`nin kuruluşu hakkında bilgi verir.

Mustafa Kemal Atatürk`ün “Nutuk” adlı eseriyle ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır?


5. Efendiler, iki ordu çarpışıyor mu? Çarpışan iki fikirdir. Aylarca, senelerce müddet; bu yamaçlarda, bu boğazlarda, bu bellerde Yunanlılık fikri ile Türklük fikri iki pehlivan gibi çarpışıp durdu. 30 Ağustos: Sen bir inhidama şahitsin! 31 Ağustos, Türk`ün demirine musallat olmuş ne kadar pas varsa senin umumî tasfiye yapan mübarek ateşinde eridi.

Bu parça aşağıdaki söylev türlerinin hangisinden alınmış olabilir?


6. Oysa şimdi karıncaları düşünüyordu. Sinemaya gitse, biliyordu, başının ağrısı artacak, içinde hep o bir yere geç kaldığı duygusu olacaktı. O yer belki de burasıydı. “Neden olmasın? Onu bu şehrin bir yerinde görmeyecek miyim? İşlerine çabuk varmak telaşındaki şu karınca sürüsünün arasına karışmaktan şaşırmış, neden bu camın önünden geçmesin?” Kulakları caddenin gürültüsüyle doluydu.

Bu parça aşağıdaki roman anlayışlarının hangisiyle yazılmış olabilir?


7. Roman türünün dünya edebiyatındaki ilk başarılı örneği aşağıdakilerden hangisidir?


8. Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal (hakim) bakış açısıyla yazılmıştır?


9. Taşbaşoğlu`nun evi bir gözcüktü. Ocağı büyüktü. Kamıştan örtmüştü ocaklığın üstünü. Çamurla sıvamıştı. Duvarlar da ak toprakla sıvalıydı. Öteki evlerin örülmüş, gelişigüzel üst üste konmuş duvarlarına hiç benzemiyordu. Yerden beş karış yukarısına kadar da türlü türlü nakışlamıştı. Taşbaşoğlu, bir dünya koymuştu duvarına.

Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?


10. Halit Ayarcı`nın akrabasından olduğunu bildiğim kalem şefimiz Nermin Hanım beni görür görmez kırk yıllık ahbap gibi sevindi. İş için elindeki örgüyü bile bırakmıştı. Nermin Hanım`ın daha o gün ya örgü ördüğünü yahut konuştuğunu öğrendim. Daha doğrusu daima konuşur, yalnız kalınca örerdi.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


11. Türk tiyatrosunun 1960`lardaki gelişimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


12. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerindendir?


13. • Nazım ve nesir şeklinde yazılabilir.

• Hem üzen hem de güldüren olaylar konu edilir.

• “Üç birlik” kuralına uygun olarak kaleme alınır.

Bu cümleler “dram” ile ilgili doğruyanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


14. HACİVAT –(Şarkı söyleyerek perdeye gelir.)

Gördün de beni bendettin,

Ne suçum görüp aman terk ettin,

Ağyar ile ülfet ettin, Ne suçum görüp aman terk ettin!

Ooof, hay Hak!

Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmıştır?


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


16. Uzun yıllar var, insanı gürültüden, sokaktan koparıp kendi derinliklerine götüren şiirler pek görülmüyor. Neden? Sessizlikler mi çekildi? Neredesiniz içimize birer ateş damlası gibi düşerek bizi düşle gerçeğin birleştiği, acının bile lezzet olduğu yerlere götüren şiirler?

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?


17. Klasik denemede;

• yazar nesnel bir tutum sergiler.

• tüm insanlığı ilgilendiren konular ele alınır.

• dünya edebiyatındaki en önemli temsilci François Bacon olarak kabul edilir.

Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


18. Her yazar kendi elinden çıkanın güzel, kendi düşündüklerinin doğru olduğuna inanır. Güzelliği; o doğruluğu sezmek için uğraşmayanların anlamadıkları, anlamayacakları kanısındadır. Ama bir kısmı, kendileri için beklediklerini başkaları için neden yapmıyorlar? Ben sizin yazdığınızı okuyayım, ilgileneyim sizinle; peki, siz benim yazdıklarımı neden okumuyorsunuz? Birbirlerinin yazılarını neden okumuyorlar?

Bu parçada bazı yazarlarla ilgili aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır?


19. Kaynar kükürt havuzlarındaki balıklar ( ) yüksek radyasyon altında ölüp sonra dirilen bakteriler ( ) “hayat” kavramına yeni anlamlar getiren organizmalar ( ) Son araştırmalar bilim insanlarını daha önce yaşamın olamayacağına inanılan ortamlarda yeni canlılarla tanıştırdı ( )

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


20. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

SPONSOR

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Türk Dili ve Edebiyatı 8 Açık Lise Test Çöz

‘’Türk Dili ve Edebiyatı 8 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 1. DÖNEM

Türk Dili ve Edebiyatı 8 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Türk Dili ve Edebiyatı 8 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı 8 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Türk Dili ve Edebiyatı 8 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor