Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem


1.Taaşşuk-u Talat ve Fitnat’ın Türk edebiyatı açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

2. Aşağıdakilerin hangisinde birinci kişili anlatım (kahraman anlatıcı) kullanılmıştır?

3. • Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
• Aklı ve sağduyuyu ön plana çıkarır.
• İnsan ideal yönleriyle değil; iyi, kötü, çirkin yönleriyle ele alınır.
“Romantizm akımı” açısından bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi realizm akımının temsilcisi değildir?

5. Servetifünun Dönemi romancılarındandır. Cumhuriyet Dönemi’nde bazı dergiler çıkarmıştır. İlk hikâyesi, on altı yaşındayken, Halit Ziya’nın İzmir’de çıkardığı gazetede basılmıştır. Daha sonra İstanbul’da Mektep dergisinde yazmaya başlamıştır. Mensur şiir, hikâye, roman ve tiyatro türlerinde otuzdan fazla eseri vardır. Ona büyük şöhret kazandıran eseri “Eylül” adlı romanıdır.
Bu parçanında sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

6. (I) Kapıyı iterek girdi içeri fakat daha fazla ilerlemeden eşikte durdu. (II) Heybesini sırtına atmıştı. (III) Elinde sopası, gözlerinde korkunç bir ifade; tüyler ürpertici bir görüntüye sahipti. (IV) Madam Magluvar ürpererek olduğu yerde kalakaldı.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerden hangisi fiil cümlesi değildir?

7. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi Türk romanının genel özelliklerinden değildir?

8. • Yazılı bir metne dayanmaz.
• Güldürü ögesi ön plandadır.
• Belirli bir tiyatro sahnesinde sergilenir.
“Geleneksel tiyatro” açısından bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

9. Müştak Bey, Avrupai davranışları ve kıyafetleriyle mahallelinin ilgisini çeken, şair ruhlu bir gençtir. Kumru Hanım ile evlenmek ister. Ancak Kumru Hanım’ın Sakine adında çirkin bir ablası vardır. Kız tarafı, hile yoluyla Müştak Bey’e sevdiği küçük kızı değil evin büyük kızını vermek ister. Müştak Bey gelinin Kumru değil de ablası olduğunu gördüğünde anlaşmazlık çıkar ancak Müştak Bey’in arkadaşı Hikmet Bey sorunu çözer. Müştak Bey’le Kumru Hanım evlenirler.
Bu parçanında özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumludur?

11. Semai
O nühüfte gamzelerden bunu kim reca ederdi
Bu nigah-i aşina’i eden iktiza iderdi
Gice gördüm encümende bün-ü nahl-i nar-evende
Ki rakib ile çemende Çelebim sam iderdi
Hacivat daha sonra bir de perde gazeli söyler:
Gel ey zahid kenar-i bezm-i irfanda mekıtal anla.
Hakikattır sözü ariflerin guş et meal anla (...)

Bu parçanın Karagöz oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir?

12. Tanzimat Dönemi’nin “en gür sesli vatan şairi” olarak tanınmıştır. Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle kanun, vatan, hürriyet gibi konuları işlemiştir. Romantizm akımının etkisinde kalmıştır. Vatan Yahut Silistre,İntibah, Cezmi eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik yapılıdır?

1. İlk günlerde idi. Sonraki teklifsizlik ve samimiyet daha pek hâsıl olmadığından Servet-i Fünûn’a her gün gitmiyor ve gittiğim zamanlar çok kalmıyordum. O günlerde Cenap’la beraber Cahit ve Cavit’in terk ettiği Mektep risalesinde çalışıyorduk. Şimdiki ajans binasının üst katında bir odada bulunan idarehanede haftada üç dört gün buluşur, orada yazı ve tashih işlerini bitirdikten sonra beraberce Servet-i Fünûn’a giderdik.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?

16. KAVUKLU — Hay Allah müstehakını versin. Anahtar hırsız girmesin diyedir. Hırsıza kolaylık vermek için değil.
PİŞEKÂR — (Arkalardan) Hay gidi... Anahtarlarını kaybetmişler, kilitli kalmışlar.
KAVUKLU — (Ses gelen tarafa dönerek) Senin çenen amma açık kalmış. Siz çilingir misiniz?
PİŞEKÂR — Hayır efendim. Ben bu mahallenin muhtarıyım. Bir müşkülünüz mü var?
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

17. • Gazetelerin birinci sayfalarındaki logonun üzerinde kullanılan başlık
• Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yayan kişi
• Basın ve yayın organlarında çıkan bazı haberlerin yalan olduğuna dair yapılan açıklama, yalanlama
Bu tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?

1. Hindistan’ın kuzeydoğusunda görülen şiddetli yağışlar yüzünden 700 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Dokuz ayrı ekip, selden etkilenen bölgelerde 15 bin paket kuru gıda dağıttı.
Bu haber yazısında aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmamaktadır?

19. Dünya edebiyatının en önemli seyahatnameleri arasında 13. yüzyılda yayımlanmış Marco Polo’nun ve 14. yüzyılda yaşamış Arap gezgin İbn-i Batuta’nın seyahatnameleri gelir. Türkçe yazılan ilk gezi kitabı, Seydi Ali Reis’in _________ adlı eseridir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

20. Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı türündedir?

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR