1.• Anlatılan olaylar ve olayların kahramanları gerçeğe yakındır.
• Nazım biçiminde yazılır.
• Meddah, kıssahan ve saz şairleri tarafından anlatılır.
“Halk hikâyeleri” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

2. Bir Eyüp sabrıyla bekledim
Sabahı olmayan gecelerde

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

3. Asıl metin:
Uluşıp eren börleyü
Yırtın yaka ırlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sığtap közi örtilür

Günümüz Türkçesiyle:
Erenler tıpkı kurt gibi uluşuyorlar
Yaka yırtarcasına bağrışıyorlar
Seslerinin bütün kuvvetiyle haykırarak
Gözleri örtülünceye kadar ağlıyorlar

Bu dizeler aşağıdaki sözlü edebiyat ürünlerinden hangisine ait olabilir?

4. Kutadgu Bilig’de kahramanlar sembolik (alegorik) olarak bazı değerleri karşılarlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden değildir?

5. Derdim var beller gibi
Söylemem eller gibi
Kalbimin hüzünü var
Yıkılmış iller gibi
Gözlerimden yaş akar
Bulanmış seller gibi

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

6. Fehm etdi kabîle mâcerâyı
Hep duydı bu iki mübtelâyı

Hüsn’e dedi sonra kimi Leylâ
Şîrîn dedi kimi kimi ‘Azrâ

Mecnûn kodı kimi ‘Aşk için ad
Vâmık dedi kimi kimi Ferhâd

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7. Ahmet Cemil saçlarının arasından üşüterek(I) geçen(II) rüzgârın kanatlarını çırpa çırpa siyahlıkları semadan denize döktüğünü(III) hissediyordu(IV).
Bu parçanında altı çizili sözcüklerden hangisinin türü fiilimsi değildir?

8. Türkçenin 11 ve 16. yüzyılları arasını kapsayan dönemidir. Karahanlı Türkçesi bu dönemin başlangıcını oluşturmaktadır. Türkçenin söz varlığında Arapça ve Farsçanın etkisi görülür. Türkçenin ilk sözlüğü olan Divanü Lûgati’t Türk bu dönemde kaleme alınmıştır.
Bu parçanında sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

9. Her şey(I) yerli yerinde; havuz başında(II) servi
Bir dolap(III) gıcırdıyor uzaklarda durmadan,
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan(IV)
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.

Bu dizelerdeki altı çizili tamlamalardan hangisinin türü farklıdır?

10. • 20. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
• On iki hikâye ile bir ön sözden oluşmuştur.
• Olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri ise nazımla dile getirilmiştir.
“Dede Korkut Hikâyeleri” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

11. Hun ülkesinin kuzeyinde So adı verilen bir ülke vardı. Burada, Hunlarla aynı soydan olan Göktürkler otururdu. Bir gün Göktürkler So ülkesinden ayrıldılar. Bu sırada başlarında Kağan Pu adlı bir yiğit vardı. Kağan Pu’nun on altı kardeşi bulunuyordu. On altı kardeşten birinin annesi bir kurttu.
Bu parçanın aşağıdaki dönemlerin hangisine ait olabilir?

12. Aşağıdaki mesnevi-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

13. Türk edebiyatının 14.yüzyıldaki en önemli şairlerinden biridir. Kırşehir’de kurduğu tekkede Mevlevi tarikatını yaymaya çalışmıştır. Tasavvufi konuları usta bir şekilde itinalı, sade, güzel bir dille ifade etmiştir. Eserlerinden bazıları şöyledir:
Felekname, Mantıku’t Tayr...
Bu parçanında sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

14. İsa Gülü titredi ve dedi: “Ey başımın bahtı, gönlümün tahtı, dünya gözüyle bu kadar olsun birbirimizi gördük ya gayrı kerem eyle... Kaderimizde varsa bir gün olur allı pullu günlere erişiriz.” Mirza gafil, bir rüyadan ayrılır gibi olup: “A gül yüzlüm, gül benizlim, kerem edecek ne var bunda? A cevahir sözlüm, bu ayrılık bana ölümden beter... Bari ben ‘Kerem’ olayım, sen de ‘Aslı’.
Bu halk hikâyesinin teması aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hikâyeye bugünkü anlamda edebî kimlik kazandıran, _________ adlı İtalyan yazardır. 16.yy.da yazdığı “Decameron (Dekameron)”adlı eseriyle ilk hikâye örneğini vermiştir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

16. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki ilk İslami ürünlerden değildir?

17. Sular dibinde mâhiyle
Sahralarda âhû ile
Abdal olup yâhû ile
Çağırayım Mevlâm seni

Şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1. Gazel ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

19. Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lülü-i şehvâra su
(Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin sıradan sözleri nisan bulutundan düşen su damlası gibi birer iri inci olmuştur.)

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında kasidenin hangi bölümünden alınmış olabilir?

20. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasına yer verilmemiştir?
SPONSOR

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 1. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor