Açık Lise Tarih 3 Online Soru Cevapları Çöz 2023

admin
Ekim 21, 2023
75 views

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 dersinden sınava girecek olan öğrenciler bu dersten başarılı olmak için çıkmış sınav sorularına çalışmak istiyor. Sitemiz Açık Lise Test Çöz`de aöl Tarih 3 dersine ait toplam 3 yılın 160 adet sorusu bulunuyor. Bir çok öğrenci açık lise sınavları için geçmiş dönem sınav sorularına çalıştığını herkes biliyor.  2023 yılında ve 2024 yıllarında ve diğer yıllarda açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme yapan öğrencilerin 3. dönem seçeceği dersler arasında yer alıyor. Bu Tarih 3 dersi açık imam hatip, mesleki açık lise ve aol öğrencileri için ortak zorunlu dersler arasında yer alıyor.  Sitemizde 2018 yılı, 2019 yılı ve 2020 yılı aol Tarih 3 çıkmış sınav soruları mevcuttur.

Açık Lise Tarih 3 Online Soruları Çöz

Açık öğretim lisesinde online sınavlar yaparak ders çalışmanızı ve bilgilerinizi güçlendirirsiniz. Aol geçmiş dönem Tarih 3 dersine ait sorulardan sınava girecek olan öğrencinin bu dersi başarılı bir şekilde geçmesi için çıkmış sınav sorularına çalışması ve birinci kaynak Tarih 3 ders kitabına çalışması gerekir. Online soru çöz ile bir çok öğrencinin sınavlarda başarılı olduğu gözlemlenilmiştir.  Sitemizin içerisinde Tarih 3 soru cevap kitapçığı mevcuttur. Açık Lise Tarih 3 pdf soru kitapçığını “Dosyalar” kategorisi içerisinde bulabilirsiniz. PDF olarak hazırlanmış olan geçmiş dönem Tarih 3 soru ve cevapları mevcuttur. Soru kitapçığını pdf olarak telefon tablet ve bilgisayar gibi cihazlarınıza indirip çalışabilirsiniz.  Aöl sınavlarında diğer derslerden olduğu gibi Tarih 3 dersinde deen az 9 soruya doğru yanıt vererek 45 puan alırsınız. Böylelikle bu dersten başarılı olmuş olursunuz. Tarih 3 dersinden muaf olmak için yine bu dersten toplam 3 defa sınava girip başarısız olursanız bu dersten muaf olursunuz. Mesleki açık lise sınavlarında da bu geçerlidir.

Tarih 3 pdf ders kitabı açık lise

Açık lise Tarih 3 pdf ders kitabını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup halk eğitim merkezlerinden alabilirsiniz. Ders kitabı Tarih 3 sınav ve diğer dersler için daha önce belirttiğimiz gibi en birinci kaynaktır. Açık öğretim lisesi sınavlarına çıkmış sınav sorularına çalışarak değil de kitabı anlayarak çalışmak başarınızı çok üstte tutacaktır.  Çünkü açık lise Tarih 3 online testlerinde de Tarih 3 pdf ders kitabının içeriğinde ki konulardan soruluyor. Sitemizde uzman öğretmenler tarafından hazırlanmış olan Tarih 3 konu anlatımı, Tarih 3 ders özeti içeriğine “Açık Lise Ders Özetleri” kategorisinden ulaşabilirsiniz. Yine tarih 3 pdf ders kitabını bilgisayar telefon tablet gibi araçlarınıza indirerek rahat bir şekilde derslerinize çalışabilirsiniz. Tarih 3 ders kitabı toplam 4 üniteden oluşuyor ve bu dersten sınava girecek olan öğrenciler tamamından sorumludurlar. Kitap içeriği hakkında bilgi verelim;

1. ÜNİTE YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

1. TÜRKLERİN ANADOLU’YA YERLEŞMEYE BAŞLAMASI İLE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YIKILIŞI ARASINDAKİ SİYASİ GELİŞMELER
2. ANADOLU’YA YAPILAN TÜRK GÖÇLERİ
2.1. Oğuz Göçleri
2.2. Kaynaklarda Anadolu
3. ANADOLU’DAKİ İLK SİYASİ TEŞEKKÜLLER
3.1. Anadolu’da İlk Türk Beylikleri
3.2. Beyliklerin Birbirleriyle ve Komşularıyla İlişkileri
3.3. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu
3.4. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükselişi ve Bizans ile Mücadeleler
4. TÜRKLERİN ANADOLU’DA DEVLETLEŞME SÜRECİ
4.1. Oğuzlar’da Boy Birliği veya Beylikler
4.2. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Teşkilat Yapısı
5. HAÇLI SEFERLERİ
5.1. Haçlı Seferlerinin Sebebleri
5.2. Haçlı Seferlerinin Başlaması
5.3. Haçlı Seferlerinin Sonuçları
6. MOĞOL İSTİLASI VE SONUÇLARI
6.1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollarla İlişkileri
6.2.Babailer İsyanı (1240)
6.3.Kösedağ Muharebesi (1243)
6.4.Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi
6.5.Anadolu’da Huzurun Sağlanması
NELER ÖĞRENDİK?
1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

2. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)

1. 1302-1453 YILLARI ARASINDAKİ SÜREÇTE MEYDANA GELEN BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER
1.1.Başlıca Siyasi Gelişmeler
1.2. On Üçüncü Yüzyılın Sonlarında Anadolu ve Çevresindeki Jeopolitik Durum
2. OSMANLI BEYLİĞİ’NİN KURULUŞU
2.1.Kuruluşla İlgili Nazariyeler
2.2.Tarihî Bilginin Değişebilir Olması
3. DEVLETLEŞME SÜRECİNDE BİZANS’LA OLAN İLİŞKİLER
3.1.Osmanlı-Bizans İlişkileri
3.2. Sınırların Genişlemesi.
4. RUMELİ’DEKİ FETİHLER
4.1. Rumeli’deki Fetihler
4.2.Rumeli’de Fetih Politikası
4.3. Demografik Güçler
4.4.İskân ve İstimâlet Politikası
5. ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ
6. OSMANLI DEVLETİ İLE TİMUR DEVLETİ ARASINDAKİ MÜCADELE
6.1.Türk Dünyasında Liderlik Mücadelesi
6.2.Fetret Devri (1402-1413)
6.3.Şeyh Bedreddin Olayı
NELER ÖĞRENDİK?
2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

3. ÜNİTE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

1. OSMANLI ASKERÎ GÜCÜ
1.1.Savaşçı Topluluklar, Alplık-Gazilik
1.2.Osmanlı İlk Dönem Askerî Teşkilatı
3. ÜNİTE 74 DEVLETLEŞME SÜRECİNDE  SAVAŞÇILAR VE ASKERLER
2. ÜNİTE 46 BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)
2. TIMAR SİSTEMİ
3. DEVLETLEŞME SÜRECİ AÇISINDAN YENİÇERİ OCAĞI VE DEVŞİRME SİSTEMİ
3.1.Yeniçeri Ocağının Kurulması
3.2.Devşirme Sistemi
NELER ÖĞRENDİK?
3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

4. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

1.SÛFÎLER VE ÂLİMLER
2. OSMANLI DEVLET İDARESİ
2.1.Osmanlı İlmiye, Kalemiye ve Seyfiye Sınıfları
2.2.Osmanlı’da İlmî Gelişmeler
2.3.Bilim Adamları
3. OSMANLI COĞRAFYASINDA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR
3.1.Sözlü Halk Kültürü-Kitabî Kültür
3.2.II. Murad Dönemi’nde Kültürel Gelişmeler
3.3.Şair Sultanların Eserlerinden Örnekler
4. ZANAAT, SANAT VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ
4.1. Osmanlı Devleti’nde Şehirleşme
4.2. El Sanatları
NELER ÖĞRENDİK?
4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

Açık öğretim lisesi Tarih 3 sınav soruları online 2019 yılı 1. dönem

aol test çöz Tarih 3 sınav soru cevapları 2019 yılı 2. dönem

3. dönem soruları çöz Tarih 3 aol 2019 yılı

2020 test soruları Tarih 3 online sınav yap 1. dönem

açık lise 2. dönem Tarih 3 geçmiş sınav soruları 2020 yılı

 

Açık Lise Tarih 2 Online Sınavı

https://www.aciklisetestcoz.com/tarih-2-aol-online-sinav-sorulari-coz-2023.html

 

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR