Sosyoloji 1

2020 YILI 1. DÖNEM
admin
Kasım 4, 2023
102 views

1. Sosyolojide toplumsal olay ve olguların tek bir nedene bağlanmadan ele alınıp incelenmesine “bütüncül yaklaşım” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bütüncül yaklaşıma uygundur?


2. Yirmi iki yıldır her sene TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği etkinliğine katılmak için Türkiye’nin birçok şehrinden yüzlerce gönüllü insan, 2200 m. yükseklikte Antalya Saklıkent’te dört günlüğüne bir araya gelmektedir.

Bu şekilde bir araya gelerek oluşturulan grup çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


3. Aşağıdaki olay ve olgulardan hangisinin sosyolojinin doğuşu ve gelişimine etkisi olmamıştır?


4. Bir araştırma şirketi “en kısa sürede çok sayıda seçmenin” genel siyasî eğilimini ortaya koyabilmek için hangi veri toplama tekniğine başvurmalıdır?


5. Bireyin yaşadığı toplumun değer ve normlarını, yaşam biçimini öğrendiği ve benimsediği sürece “sosyalleşme” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması için sosyalleşme gerekli değildir?


6. Bireyin sosyalleşmesi tüm yaşantısını kapsayan bir süreçtir. Bir birey sokakta oynanan oyunlarla, aktif ve düzenli bir iş yaşantısında üreterek ya da akran gruplarının çok baskın olduğu ortamlarda sosyalleşebilmektedir.
Verilen parçada aşağıdaki dönemlerden hangisinin sosyalleşme sürecine değinilmemiştir?


7. Bazı insanların meslekleri ve sorumlulukları aynı olsa bile toplum tarafından eşit derecede takdir edilmeyebilirler.

Buna göre insanların eşit derecede takdir edilmemesine sebep olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


8. Mali denetim uzmanı bir baba, iş yerindeki rolüyle evdeki rolünü birbirine karıştırdığı için evin diğer fertlerini de her ay mali denetimden geçirmektedir.

Yaşanılan bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek verilebilir?


9. Toplumsal normlar, sosyal yaşamda insanların tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen ve yaptırımlarla desteklenen kurallardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal norm olamaz?


10. Toplumsal kontrol bireylerin toplumda adalet, hukuk, örf, adet, gelenek gibi hem yazılı hem de yazılı olmayan kurallara uygun biçimde davranmalarını sağlamak için vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal kontrol niteliği taşımaz?


11. Hak, alana nispetle istenilen şey olduğuna göre hayat insanın ilk “hakkı” olmak zorundadır. Öyle ise insanın ilk “hakkı” olan hayat, aynı zamanda ilk “görevi”dir.

Hasan Âli Yücel bu sözleriyle aşağıdaki insan haklarından hangisine dikkat çekmektedir?


12. Toplumsal yapı maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi yapılar o toplumun somut olan yönlerini kapsayan durumlarla ilgilidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi yapıyla ilgili değildir?


13. • Zengin hatıralar mirasına sahiptir.

• Beraber yaşama konusunda isteklidir.

• Kültürel mirasın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar.

Atatürk’ün, özelliklerini bu şekilde verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?


14. Aynı sektörde faaliyet gösteren iki farklı şirketin daha fazla müşteriye ulaşma hedefini bir kenara bırakıp birbirini etkisizleştirmeye çalışmaları aşağıdaki toplumsal etkileşim biçimlerinden hangisine örnek verilebilir?


15. Bir toplumda orta tabakada üst ve alt tabakadan daha çok insan bulunuyorsa aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmak mümkündür?


16. Bireylerin ya da grupların aynı tabaka içinde bir toplumsal durumdan benzer başka bir toplumsal duruma geçmesine “yatay hareketlilik” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek verilebilir?


17. Bir toplumdaki sosyal ilişkiler ağında, değerlerinde, kurumlarında, iletişim ve etkileşim biçimlerinde meydana gelen dönüşüme “toplumsal değişim” denir.

Buna göre aşağıdaki faktörlerden hangisi toplumsal değişime sebep olmaz?


18. İletişim ve ulaşım ağının gelişmesine bağlı olarak toplumların birbirine daha fazla yakınlaşıp bütünleşmesine “küreselleşme” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumlu yönleri arasında yer almaz?


19. I. Ekonomik büyüme

II. Toplumsal bütünleşme

III. Tabakalar arası farkın artması

Yukarıdaki durumların hangileri toplumsal gelişmeyi destekler?


20. Toplumu meydana getiren bireylerin bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlayamaması durumunda “toplumsal çözülme” meydana gelir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenleri arasında yer almaz?

SPONSOR

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Sosyoloji 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Sosyoloji 1 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 1. DÖNEM

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Sosyoloji 1 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Sosyoloji 1 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Sosyoloji 1 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Sosyoloji 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor