1.Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin çalışma konuları arasında yer almaz?

2. Sosyoloji, toplumların tarihsel gelişim sürecinde geçirdikleri değişimin etkilerini ve yönünü açıklamak amacıyla yapılan çalışmalarda aşağıdaki bilimlerden hangisinden yararlanır?

3. Nesiller boyu devam eden, kalıcı nitelik kazanan, ortak kabul görmüş değerler, olaylar, kurallar, düşünceler ve uygulamalardan oluşan bütünlüğe toplumsal kurum denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal kurum örneği değildir?

4. Hürriyet, mülkiyet, güvenlik ve zorbalığa karşı direnme gibi doğal haklar Fransız İhtilali’nden sonra dünyaya yayılmaya ve evrensel hâle gelmeye başladı.
Verilen bilgide Fransız Devrimi’nin yaydığı aşağıdaki fikirlerin hangisinden söz edilmektedir?

5. “Bir köye ilk defa araba yolu yapılmasından sonra köy yaşantısında meydana gelecek olan değişmelerin izlenmesi” sosyolojinin aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisiyle gerçekleştirilir?

6. Televizyon reklamları tüketicilerin sosyalleşme sürecinde pozitif bir rol oynayabilir. Reklamlar, yeni nesnelerle yakınlaşmasını sağlamak bakımından çocuğun sosyal gelişimine katkıda bulunmaktadır. Çocuk bazı reklamlar sayesinde dişlerini fırçalaması gerektiğini, tuvaletten çıkarken ellerini yıkaması gerektiğini, sütün sağlıklı olduğunu ve içmesi gerektiğini hatırlamaktadır.
Verilen parçada sosyalleşmeyi etkileyen aşağıdaki unsurların hangisinden söz edilmektedir?

7. Bireylerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve herhangi bir çaba sarf etmeden, doğuştan gelen ve kendileri dışındaki faktörler tarafından belirlenen statülere “verilmiş statü” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnek oluşturur?

8. Birey bir toplumda aynı anda birçok statüye sahiptir ve aynı anda bu statülerin gerektirdiği rolleri yerine getirmek zorundadır. Bireyin sahip olduğu toplumsal rollerinden hangisine uygun davranış yapacağına karar verememesi hâline “rol çatışması” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnek verilebilir?

9. Kişilerin gösterecekleri davranışların hangilerinin cezalandırılacağını, bu cezaların kimlerce verileceğini belirten toplumsal kontrol düzenlemelerine yazılı toplumsal kontrol denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yazılı toplumsal kontrol aracıdır?

10. Toplumun yücelttiği ideal normlara, erdemli olarak nitelendirdiği davranış biçimlerine doğru yönelen sapma türüne olumlu sapma denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi olumlu sapmaya örnek oluşturur?

11. Hak; adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin hakları arasında yer almaz?

12. “İnsanlar arasındaki ilişkiler sonucunda ortaya çıkan ilkeler, anlamlar, değerler, statüler ve rollerden oluşan yapı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

13. Aşağıdakilerden hangisi “kent” toplumsal yapısının özelliklerinden biri değildir?

14. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun insanları arasındaki sosyal ilişkiler ağını anlatan manevi yapı ögelerinden biridir?

1. “Bir beklenti ya da hedef doğrultusunda yapılan yarış” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

16. İnsanlar arasında doğal farklılıklar ve toplumun empoze ettiği yapay farklılıklar vardır. Bu farklılaşmaya dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda toplumsal tabakalaşma ortaya çıkar. Böylece tabakalaşma toplumda bir hiyerarşik(aşamalı) sistem meydana getirir ve toplumu oluşturan bireyler belli özelliklere göre aşamalı olarak sınıflar hâlinde sıralanırlar.
Verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin toplumsal tabakalaşmaya neden olan yapay bir etmen olduğu söylenebilir?

17. “Bir lise öğretmeninin tayininin Ankara’dan İzmir’e çıkması” aşağıda verilen toplumsal hareketlilik türlerinden hangisine örnektir?

1. “Etkin köşe yazarlarının okuyucularını etkileyerek bazı konularda fikir değişikliğine neden olması” toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine örnek verilebilir?

19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

20. Toplum, sosyal sınıflardan, sosyal gruplardan, sosyal kurumlardan ve bunların kendi aralarındaki ilişki ağından oluşan bir yapıdır. İşte bu parçaların, maddi ve manevi kültür ögelerinin, işleyen bir bütünü oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlamalarına toplumsal bütünleşme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal bütünleşmeyi sağlayan etmenlerdendir?
SPONSOR

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Sosyoloji 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Sosyoloji 1 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 3. DÖNEM

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Sosyoloji 1 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Sosyoloji 1 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Sosyoloji 1 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Sosyoloji 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor