Sosyoloji 1

2019 YILI 2. DÖNEM
admin
Kasım 4, 2023
146 views

1.Latince “birliktelik, birlikte oluş” anlamına gelen “socius” ile Yunanca “bilgi” anlamına gelen “logos” sözcüklerinden oluşan ve sözcük karşılığı “toplum bilgisi” olan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

2. Sosyoloji; toplum yapısını bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini kullanarak inceleyen, toplumsal yapıda oluşan olayları açıklayan, toplumsal yapıdaki gelişimi ve değişimi ele alan, kuramlar geliştiren ve sonuçlara ulaşan bir sosyal bilimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin temel özellikleri arasında yer almaz?

3. Bir yöredeki gıda maddesi üreten bir fabrikayı bir sosyoloğun araştırma konusu yaptığını düşünelim.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi sosyoloğun araştırma alanına girer?

4. Göç, kentleşme, sanayileşme, evlilik, boşanma birer toplumsal olgudur.
Buna göre toplumsal olgu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5. Yetkili organlarca oluşturulmuş yasa ve yönetmeliklere göre yönetilen gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

6. Bu grubun içinde çocuk sevgi, beğeni ve yakınlık arar. Bunları elde etmek için de kendisini grubun kurallarına ve değerlerine uydurur. Spor, dans vb. konularda başarılı olmak grup içinde en önemli değerlere dönüşür. Çocuklar gruplarını, benzer ilgi, değer ve gelir gibi faktörlere göre seçerler. Dışlanmamak için de büyük ölçüde grubun kurallarına uyum gösterme çabası içinde olurlar.
Verilen bilgide sosyalleşmeyi etkileyen aşağıdaki unsurların hangisinden söz edilmektedir?

7. Sosyalleşmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

8. Bir rolün, bireyin diğer rolünü yerine getirmesini kolaylaştırmasına “rol pekişmesi” denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi rol pekişmesine örnektir?

9. Toplumsal kontrol, bireylerin toplumdaki norm, örf, adet, gelenek, görenek ve benzeri değerlere uygun biçimde davranmalarını sağlayan toplumsal düzenlemelerdir.
Buna göre toplumsal kontrolle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

10. Toplumun çoğunluğunca hoş karşılanmayan, onaylanmayan, toplumsal değer ve normlara uygun olmayan, negatif türden davranışlara olumsuz sapma denir.
Buna göre;
I. hırsızlık yapmak
II. aile içi şiddet uygulamak
III. inanç özgürlüğünü savunmak
örneklerinden hangileri olumsuz sapmadır?

11. Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sorumluluklarındandır?

12. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun insanları arasındaki sosyal ilişkiler ağını anlatan manevi yapı öğelerinden biri değildir?

13. Toprak, soy, ekonomi, tarih, dil, din, kültür gibi özellikleri yönünden ortaklık gösteren en geniş insan topluluğudur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

14. Ortak hedefe ulaşmak veya her bireyin kendi hedefine ulaşması için iki veya daha fazla insanın birlikte çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

1. İki veya daha fazla birey ya da grup arasında belirli bir ödüle ulaşmak için yapılan yarışa rekabet denir. Rekabette temel amaç, rakibe üstün gelerek hedefe ulaşmaktır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi rekabet örneğidir?

16. Toplumsal tabaka, toplumsal özellikleri yani makam, servet, güç, yaşam biçimi bakımından birbirlerine benzeyen insanların oluşturduğu bütünlüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakanın belirleyicileri arasında yer almaz?

17. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir toplumu ifade eder?

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmenin göstergelerinden değildir?

19. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeyi önlemeye yönelik tedbirlerdendir?

20. Bireylerin ya da grupların aynı tabaka içinde bir toplumsal durumdan benzer başka bir duruma geçişine yatay hareketlilik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafi alanda yapılan yatay hareketlilik örneğidir?
SPONSOR

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Sosyoloji 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Sosyoloji 1 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 2. DÖNEM

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Sosyoloji 1 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Sosyoloji 1 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Sosyoloji 1 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Sosyoloji 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor