Sosyoloji 1

2019 YILI 1. DÖNEM
admin
Kasım 4, 2023
548 views

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem


1.Sosyoloji bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

2. • Yeri ve zamanı bellidir.
• Sayılarla ifade edilir.
• Somut ve özeldir.
Toplumsal olayın verilen özelliklerine aşağıdakilerden hangisi uygun düşmektedir?

3. Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan toplumsal gruplar arasında yer alır?

4. • “Sosyoloji” sözcüğünü ilk kullanan sosyologdur.
• Sosyolojinin bir bilim dalı olması için çalışmıştır.
Verilen özellikler sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı haline gelmesine katkı sağlayan aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

5. Toplumsal olaylar hakkında bireylerin görüşlerini öğrenmek için önceden hazırlanarak kağıda dökülmüş soruların, soru formu hâlinde uygulanması esasına dayanan sosyolojik veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

6. • Durkheim’dan etkilenerek sosyolojide toplum merkezli, milliyetçi ve merkeziyetçi bir düşünce geliştirmiştir.
• “Türkçülüğün Esasları” ve “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eserleri ile de düşüncesinin sosyolojik temellerini oluşturmuştur.
Özellikleri verilen Türk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

7. Çocuk konuşmayı, duygusal paylaşımı ve toplumsal dünyayı ilk defa burada öğrenmeye başlar. Toplumdaki temel değerleri ilk kez edindiği yerdir.
Verilen bilgi sosyalleşmeyi etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisine aittir?

8. İnsanların sosyalleşmesi açısından önemli bir durum olan “emeklilik” aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmektedir?

9. Kişilerin kendi çabaları sonucunda elde ettikleri statülere kazanılmış statü denir.
Buna göre;
I. yönetici olma,
II. kadın olma,
III. memur olma
statülerinden hangileri kazanılmış statüdür?

10. Birey bir toplumda aynı anda birçok statüye sahiptir ve aynı anda bu statülerin gerektirdiği rolleri yerine getirmek zorundadır. Bireyin sahip olduğu toplumsal rollerinden hangisine uygun davranış yapacağına karar verememesi haline rol çatışması denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnektir?

11. Yazılı olan kurallar resmi normlar olarak adlandırılır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi resmi norm örneğidir?

12. Toplum tarafından hoş karşılanmayan, onaylanmayan, toplumsal değer ve normlara uygun olmayan negatif türden davranışlar olumsuz sapma olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumsuz sapmaya örnek verilemez?

13. Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerinden biridir?

14. Toplumsal tabakalaşma, toplumu oluşturan bireylerin bazı özelliklere göre hiyerarşik (aşamalı) olarak üst üste gelen sınıflar hâlinde sıralanmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşmayı meydana getiren özellikler arasında yer almaz?

1. Köyde çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan ve bitirdikten sonra çok ünlü bir hastanede doktorluk yapmaya başlayan Adem’in durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?

16. İklim değişikliği insan yaşamı için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Elbette küresel iklim değişikliği sürecini yavaşlatacak veya durduracak önlemler vardır. Ancak bunun için herkesin yoğun bir çaba göstermesi gerekmektedir.
Verilen bilgi toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal gelişme ögelerinden tabakalaşmalardaki farklılaşmalarla ilgili değildir?

1. Düşünce ve kanaat özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti, yerleşme ve seyahat, dernek kurma, mülkiyet, eğitim ve öğrenim, çalışma ve sözleşme, sendika kurma, seçme ve seçilmegibi kavramlara genel olarak _________ denir.
Verilen tanımda noktalarla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

19. Bir toplumda maddi ve manevi kültür ögelerinin bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlayamamasına toplumsal çözülme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeye sebep olmaz ?

20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının Türkiye’ye etkisiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Sosyoloji 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Sosyoloji 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Sosyoloji 1 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Sosyoloji 1 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Sosyoloji 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Sosyoloji 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR