Siyer 2

2019 YILI 3. DÖNEM
admin
Ekim 27, 2023
47 views

1.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in münafıklara yönelik tutumlarından biri değildir?

2. İlk ayetlerden sonra bir süre ayetlerin gönderilmesi kesintiye uğramıştır. Bu dönemde sıkıntı çeken Hz. Peygamber’i, Allah şu ayetlerle teselli etmiştir; “Rabb’in seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabb’in sana verecek de hoşnut olacaksın. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi?”
( Duhâ suresi, 3-8. ayetler)
Bu metinde bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

3. “Ey örtünüp bürünen Peygamber, kalk ve uyar! Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.”
(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetler ile risaletin aşağıdaki dönemlerinden hangisi başlamaktadır?

4. İslam’ın ilk davet merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

5. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde tebliğde uygulanacak metoda yer verilmemiştir?

6. Hz. Peygamber tarafından cennetle müjdelenen on sahabe için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?

7. Zengin bir ailenin çocuğu olan Hz. Mus’ab, İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman oldu. Bu durumu öğrenen ailesinin onu günlerce hapsetmesine rağmen imanından vazgeçmedi. Daha sonraları Hz. Peygamber onu İslam’ı öğretmesi için Medine’ye muallim olarak gönderdi.
Buna göre Hz. Mus’ab ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8. Hz. Peygamber ile mücadele eden Mekkeliler ona yönelik bir takım iddia ve iftiralarda bulundular. Mekke’de sözüne itibar edilen Velid b. Muğire’nin Dârü’n-Nedve’de kavmine hitaben, “Ey Kavmim! Hac sebebiyle gelen Araplar Muhammed’i soruyorlar. Kiminiz şair, kiminiz sihirbaz, kiminizse kâhin ve mecnun diyerek onun hakkında farklı cevaplar veriyorsunuz. Hâlbuki insanlar bu vasıfların bir arada olamayacağını biliyor. Bu sebeple onun hakkında görüş birliğine varmalı ve birbirinizi yalanlamamalısınız.” sözleri de yaptıklarının mesnetsizliğinin farkında olduklarını göstermektedir.
Bu metinde Mekkeli müşrikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

9. “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine ve Resûl’e gelin’ denildiği vakit, onlar ‘Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter’ derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?”
(Maide suresi, 104. ayet)
Bu ayette müşriklerin İslam’a karşı çıkma sebeplerinden hangisine değinilmiştir?

10. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların hicret için Habeşistan’ı seçme sebeplerinden biri değildir?

11. İslam’a girişi Mekke’deki Müslümanlara cesaret vermiş ve Müslümanlar bu cesaretle ilk defa Kâbe’de toplu olarak namaz kılmaya başlamışlardır.
Bu cümlede hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

12. “Üç yıl boyunca mahallede kuşatıldık. Onlar erzak girişini engellediler. Öyle ki içimizden biri ailesinin nafakası için çarşıya çıktığı hâlde ona hiçbir şey satılmadı. Kavmimiz arasında ölenler oldu.”
Abdullah bin Abbas bu ifadesinde aşağıdakilerin hangisinden bahsetmektedir?

13. Hz. Peygamber’in hicretin yedinci yılından itibaren kabile ve devlet başkanlarına gönderdiği mektuplarda aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?

14. İslam tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. I. Tesettürün farz kılınması
II. İçkinin haram kılınması
III. Zekâtın farz kılınması
IV. Haccın farz kılınması
Bu hükümlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

16. Seriyyeler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

17. Hz. Peygamber Bedir Savaşı öncesinde şöyle dua etmiştir: “Ey Allah’ım! İşte Kureyş kibir ve gururla geldi. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyor. Ey Allah’ım! Peygamberlere yardım sözünü, bana da özel olarak zafer vadini yerine getirmeni talep ediyorum. Eğer şu bir avuç Müslüman yok olursa, sana ibadet eden hiç kimse bulunmayacaktır.”
Bu duada Bedir Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

1. Hendek Gazvesi için Mekkeli müşrikler, Yahudiler ve Mekkeli olmayan diğer Arap müşrik kabileleri ile anlaşarak sayısı on iki bine ulaşan bir ordu kurdu. Bu gazveye müşrik ordusundaki kabilelere işaret etmek üzere gruplar anlamında “_________” denilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

19. “Andolsun ki o ağacın altında sana söz verirlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir…”
(Fetih suresi, 18-19. ayetler)
Bu ayetlerde altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

20. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
SPONSOR

Açık Lise Siyer 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Siyer 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Siyer 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Siyer 2 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 3. DÖNEM

Siyer 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Siyer 2 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Siyer 2 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Siyer 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Siyer 2 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Siyer 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Siyer 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor