Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem


1.Cumhuriyet Dönemi Türk romanında Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar romanlarında genellikle realist bir bakış açısıyla Anadolu insanının yaşam tarzı, aydın-halk çatışması(I), ahlaki çöküntüler(II), Doğu-Batı çatışması(III) ve görücü usulü evlilik(IV) üzerinde durmuşlardır.
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

2. Bu anlayışa sahip yazarlar, toplumsal sorunlar ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşmışlar; eserlerini ağa-köylü, halk-yönetici, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, aydın-cahil çatışması üzerine kurmuşlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu anlayışla eser vermemiştir?

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi “postmodernizm” anlayışıyla kaleme alınmamıştır?

4. Genç kadın büsbütün boşanan gözyaşı tufanı ile cevap verdi. Yusuf’un gözleri kararıyordu. Sabahleyin karısını kucaklayıp teselli vererek onu susturmak, birçok şeyler bildiğini fakat onu mahkûm etmediğini söyleyerek, aralarındaki buzdan duvarı çözmek istiyordu. Lâkin bir el onu olduğu yerde dimdik tutuyordu.
Bu parçada roman unsurlarından hangisi yoktur?

5. Şairlerim, en çok beni bu saatlerde çağırır. İşte yıllardır okuduğum şiirler! Her defasında başka görünüyorlar ve insanı alıp götürmeyi biliyorlar. Ne var bu şiirlerde? Neden çevremdeki sınırlar birden böyle akıverdi? Bilmiyorum.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

6. • Polisiye romanlarda çözülmesi gereken esrarlı bir olay bulunur.
• 1980 sonrası Türk romanında toplumcu gerçekçilik anlayışı egemen olmuştur.
• Postmodern romanlarda metinlerarasılık, üstkurmaca gibi anlatım teknikleri kullanılır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

7. “Simyacı”daki anlatılar bir zamanlar İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden olan Endülüs’ten başlayarak Fas üzerinden Mısır’a kadar uzanır. Başlangıcı ve sonu arasında girift olan bir yolculuk alegorik bir üslupla anlatılmaktadır.
Bu parçada sözü edilen eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

9. • Kösem Sultan
• Keşanlı Ali Destanı
• Ayak Bacak Fabrikası
Aşağıdaki sanatçılar verilen eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

10. Türklerin İslâm oluşları ile beliren ilk menkıbeler ve destan motifleri Karahanlılar çağında görülür. Bunların en tanınmışı, Saltuk Buğra Han menkıbeleridir. Saltuk Buğra Han’ın olağanüstü kişiliği etrafında toplanan motifler aynı zamanda Kırgız Türklerinin ünlü Manas’ına da kaynak ve örnek olmuştur.
Bu parça ile ilgili,
I. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
II. Tartışmacı anlatıma yer verilmiştir.
III.Anlatımı açık ve sadedir.
IV.Sanatsal bir metindir.
ifadelerden hangisi söylenebilir?

11. • Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan tiyatro eserlerine denir.
• Taklide dayalı olarak hikâyelerin anlatıldığı tek kişilik halk tiyatrosudur.
• Yaşamı acıklı ve komik yönleriyle beraber yansıtan tiyatro türüdür.
Bu cümleler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

12. Gurebâhâne-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi deneme türünün en güzel örneklerindendir.
Bu eserleri kaleme alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

13. Bu kitabeler sırasıyla Tonyukuk (716), Kül Tigin (731) ve Bilge Kağan (735) adına dikilmiştir. _________ türündeki bu eserde Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk yaptıkları icraatları anlatırlar.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

14. “Cephede savaşanların moralini yükseltmek için yapılan konuşmalar” aşağıdaki söylev türlerinden hangisine örnektir?

1. Bu sofa canlıdır; bizimle beraber kımıldar, değişir, bizimle beraber dağılır, toplanır. Bu sofa dört köşelidir: Ortada sokak kapısı, iki yanda birer pencere. Pencerenin yanında bir ot minderi. Minderin yanında yemek masası. Masanın yanında iki sandalye. Bu sofada oturulur, yemek yenir, misafir kabul edilir.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

16. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

17. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “_________”, Halide Edip Adıvar’ın “_________” Reşat Nuri Güntekin’in “_________” romanları Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerdendir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Onlar gibi olmak ( ) onlar gibi oturup kalkmak ( ) onların dili ile konuşmak ( ) Haydi, bunların hepsini yaparım fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim ( )
Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

19. Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyet Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinde alınmış olabilir?

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. DÖNEM

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR