1.Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

2. Biraz daha ilerlediğinizde yapıtın görkemiyle karşılaşıyorsunuz. Cephe alınlığı ve onu çeviren taş oymalar, iki kanadındaki iki katlı zarif nişler, yetmiş beş metre yukarınızda hem ağır hem tüy gibi hafif hissi veren ana kubbe ile çevresindeki yavru kubbeler ve nihayet türbenin dört yanındaki zarif minareler başınızı döndürüyor. İçeri girdiğinizde buranın akikler, somakiler daha nice değerli sert taşlarla adeta oya gibi dokunduğunu görüyorsunuz.
Bu parçanın ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3. Kişi, olay, sonuç bağlantısını ustaca ortaya koyan, etkili betimleme gücüyle geleneksel anlatım biçimlerine zenginlikler katan bir Cumhuriyet Dönemi yazarıdır. Toplumsal gerçekçi akımın önemli temsilcilerinden biridir. İçimizdeki Şeytan, Yeni Dünya, Sırça Köşk gibi önemli eserleri kaleme almıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

4. “___________” Peyami Safa’nın 1930’lu yıllarda yayımladığı romanıdır. Bu roman, kurgusu ve özellikle başarılı psikolojik tahlilleriyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5. Bu anlayışa bağlı yazarlar; kahramanların anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi farklı anlatım tekniklerini kullanmışlardır. Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Rasim Özdenören bu anlayışı esas alan önemli sanatçılardır.
Bu parçanında sözü edilen roman anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

6. Biyografik roman türünde yazılan bu eserde, 24 Ağustos 1911’de Adana’da dünyaya gelen, 1967’de hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hayatı kronolojik olarak anlatılmaktadır.
Bu parçanında sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

7. İlk telif polisiye roman olan “Esrâr-ı Cinayât” _________ tarafından yayımlanmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

8. (I) Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendisine özgü bir duyarlılık getirdi. (II) Sisler Bulvarı ve Yağmur Kaçağı adlı şiir kitaplarıyla genç şair kuşağını etkiledi. (III) İlk iki romanı Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez’den sonraki romanlarında tarihsel konulara ağırlık verdi. (IV) Çeşitli türlerdeki eserleri ile Türk edebiyatının önemli isimleri arasına girdi.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatçının üslubundan bahsedilmiştir?

9. Yular omuzunda, yürüyor, yürüyordu. Yanaklarından akan yaşlar sakalını ıslatmıştı. Fakat Tanabay, Gülsarı için döktüğü bu gözyaşlarını silmedi; sürüye yetişmek için tek başına hızla uçan bir yaban kazına gözyaşları arasından bakıyordu.
Bu parçanında romanın;
I. kişi,
II. zaman,
III. olay,
IV. mekân
ögelerinden hangileri vardır?

10. Ben sizlere hakan oldum. Elimize yay ve kalkan alalım. Savaş talihi (zaferi) amacımız olsun. Bozkurt sesi, savaş haykırışımız olsun. Demir kargımız bir ormana benzesin. Atlarımız avlaklarda yürüsün. Yeni ırmaklar, yeni denizler geçelim. Güneş bayrağımız, gök çadırımız olsun.
Bu parçanın aşağıdaki nutuk türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

11. Yıl 1968. İlkokula gidiyorum. 23 Nisan Bayramı. Dördüncü sınıftayım. Bayram için annem önlüğümü yıkadı. O zamanlar herkesin evinde ütü de yok. Annem ne yaptı şimdi hatırlamıyorum. Ama önlüğüm gayet düzgündü.
Bu parçanın ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12. I. Olay örgüsü vardır.
II. Asıl amacı sahnede canlandırılmaktır.
III. Anlatım türlerinden faydalanır.
IV. Anlatmaya bağlı metin türlerindendir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri “roman ve tiyatro” türlerinin ortak özellikleridir?

13. Köşe başındaki sokak lambası yanınca, ortalığa sarı ve soluk ışıklar yayıldı. Akşam iyiden iyiye çökmüştü. Hafiften yağan yağmur bizi ıslatmaya başladı. Sokak lambasının altında bir dilenci oturuyor ve kucağındaki enstrümanıyla birtakım parçalar çalıyordu. Birden herkes köşenin diğer ucundan gelen acı bir çığlığa dikkat kesildi.
Bu parçanında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

14. 4 numaradan 24 numaraya kadar, yumuşak, her katta bükülü ve her renkte pamuk iplikleri yapan iplikhanedeyiz. Burası; mavi boyalı kapıları içeri dışarı açılıp kapanan, yüksek çatısını sağlam demir kolların tuttuğu; aydınlık, tertemiz, pırıl pırıl bir atölye.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır?

1. Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

16. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir tanım cümlesidir?

17. Politikacıların ulusal mecliste, kapalı mekânlarda veya açık alanlarda yaptıkları konuşmalar hangi söylev türüne örnektir?

1. Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatmaya dayalı bir gösteri oyunudur.
Bu cümlede sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

19. I. Kişiler soylu ve yüksek tabakadan kimselerdir.
II. Kaba şakalara, söz oyunlarına ve imalara yer verilir.
III. Sahnede hem acıklı hem gülünç olaylar anlatılır.
IV. Üç birlik kuralına uyulur.
Numaralanmış cümlelerden hangileri trajedi türüne ait özelliklerdendir?

20. Özetler ( ) raporlar ( ) okunan yazılar ( ) Bunların tamamı sunumu hazırlamak için gereken dokümanlardır ( )
Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
SPONSOR

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 1. DÖNEM

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor