Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem


1. Edebiyat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


2. Edebiyat, insanın davranışlarına, düşüncelerine ve duygularına yön veren bilinçaltı süreçleri ortaya çıkarmaya çalışır. Bununla birlikte bir edebî eseri incelerken de kahramanların davranışlarını anlamlandırabilmek ve metni doğru yorumlayabilmek çok önemlidir.

Bu parçada edebiyatın hangi bilim dalı ile ilişkisi üzerinde durulmuştur?


3. “Dil” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


4. Türkçenin bilinen ilk sözlüğünün yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


5. • Sözlükler, ait oldukları milletin kültürel değerlerini ve yaşama tarzını yansıtır.

• Çeşitli kurum ve kişiler tarafından farklı türde sözlükler hazırlanabilir.

• Lehçe-i Osmanî, Türkçenin derlenen ilk sözlüğüdür.

Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


6. Ömür ki bir kurak çöl,

Onu tek bir güne böl,

Şeb-nem gibi doğ ve öl

Yıldızlı bir gecede.

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?


7. Bu bir (I)sırdır açamam ki hâlimi

Onun için sıkı tuttum (II)dilimi

Sana doğru uzatınca (III)elimi

(IV)Omuzdan aşağı kolum titriyor

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?


9. Hatıralar ( ) özleyişler ve üzüntüler ( ) Onların insafsız ısrarı ile sen ( ) küçücük sen nasıl boğuştun ( )

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlerden herhangi birine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?


10. I. Kahramanların psikolojileri tüm ayrıntılarıyla esere yansıtılır.

II. Dış dünya, yazar tarafından algılandığı gibi değil olduğu gibi anlatılır.

III. Anlatımda bilinç akışı, iç çözümleme ve iç monolog gibi teknikler kullanılır.

Numaralanmış cümlelerden hangileri bireyin iç dünyasını anlatmayı amaçlayan hikâyeler için söylenebilir?


11. Elinden hiç bırakmadığı kırmızı beyaz mendili ile yüzünü silerken acı acı gülümsedi ve göğüs geçirdi.

Altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?


12. 1980 sonrası Türk hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


13. Aşağıdaki parçalardan hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır?


14. Belki rûyâlarındır bu tâze açmış güller,

Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde.

Bitmeden aşk türküsü kumruların sesinde,

Rûyâsı ömrümüzün çünkü eşyaya siner.

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


15. Aşağıdakilerden hangisi “1940 Kuşağı” olarak adlandırılan toplumcu şairlerden biridir?


16. Gitsem de her yerde biraz vardır

Hatırda zamansız bir plak

Bir otel kapısı, biraz istasyon

Vardır o seninle birlikte olmak

Buluşur çok uzaktan ellerimiz

Ve nasıl gözgözeyiz ansızın bir infilâk.

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki anlayışlardan hangisine ait olabilir?


17. Ben ki ölümsüzlüğe ermiştim deşe deşe

Ülküleri düşünceleri düşleri insan çiçeğini

Aşmıştım kaç kere Hızırla Ab-ı Hayatın kemerini

Geçip çılgın gerçeğe devirerek büyü mendireğini

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


18. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerimizden biridir?


19. Birden taş baskısı kitap kapaklarının birinden Hazreti Âli (I)Düldülü`yle çıkıp geliyor alıp (II)Hayber Geçidi`nden (III)Kan Kalesi`ne götürüyordu onları (IV)Zülfikar`la ikiye böldüğü gecede. Gecenin bir dilimi soğuk çöl, öbürü kızaran şafak, kızan kumdu.

Bu dizelerdeki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?


20. Günümüzdeki anlamlarıyla verilen aşağıdaki sözcüklerden hangisi “anlam iyileşmesi”ne örnek gösterilebilir?

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR