Seçmeli Kimya 3

2020 YILI 2. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
50 views

1. İndirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerinin toplamından oluşan tepkimeyi ifade etmek için kullanılan terim hangisidir?


2. Hidrojenin metallerle yaptığı NaH, LiH gibi hidrür bileşiklerinde yükseltgenme basamağı hangisidir?


Elementlerin yükseltgenme basamakları ve alınan verilen elektron sayıları belirtilen tepkime yukarıda verilmiştir.

Buna göre tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde H₂O’ nun katsayısı kaç olur?


4. Bulunduğu şartlarda kendiliğinden gerçekleşen tepkime aşağıdakilerden hangisidir?


Elektrokimyasal hücre ve yarı hücreler arasındaki elektron akış yönü yukarıda verilmiştir.

Buna göre anot yarı hücresindeki elektrolit hangisidir?


6. Aktiflik sırası AI > Zn > H₂ > Cu 2 Ag şeklinde olan elementler ile hazırlanan düzeneklerdeki hangi metal levha aşınır?


7. Bir pilin anot ve katot tepkimeleri aşağıda verilmiştir.

Anot: Al(k) → Al³⁺(suda) + 3e⁻

Katot: Ag⁺(suda) + e⁻ → Ag(k)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi artarsa pil potansiyeli artar?


8. Piller cıva, kadmiyum ve kurşun gibi ağır metaller içerebildiklerinden kullanıldıktan sonra evsel atıklar gibi çöpe atılmazlar.

Kullanılmış piller için aşağıda bazı öneriler verilmiştir.

☐Toprağa gömülmeli
☐Denize atılmalı
☐Atık pil kutularına atılmalı

Hem ülke ekonomisine hem de çevremizin temiz kalmasına katkıda bulunmak için yapılması uygun önerilere “✓” uygun olmayanlara “” sembolleri konulduğunda kutucukların görünümü aşağıdakilerden hangisidir?


9. Cu²⁺ ve Ni²⁺’nin indirgenme potansiyelleri aşağıda verilmiştir.

Cu²⁺(suda)+2e⁻ → Cu(k) E⁰ind = 0,337 V

Ni²⁺(suda)+2e⁻ → Ni(k) E⁰ind = -0,250 V

Cu-Ni pilinin standart potansiyeli hangisidir?


Metalleri korozyondan korumak için kullanılan bir yöntem şematik olarak yukarıda verilmiştir.

Şekilde verilen borunun korozyona uğramasını engelleyen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


11. Bütün organik bileşiklerin yapısında olan element aşağıdakilerden hangisidir?


12. C, H ve O elementlerinden oluşan 3 g organik bileşik analiz edildiğinde 1,2 g C ve 0,2 g H elementi içerdiği tespit ediliyor.

Buna göre bileşiğin basit formülü hangisidir? (C: 12, H: 1, O: 16)


13. C ve H elementlerinden oluşan 1 mol bileşik tamamen yandığında 2 mol CO₂ ve 2 mol H₂O oluşmaktadır.

Bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?


14. Karbonun allotroplarından biri olan grafite uygulanan özel işlemler sonucu silindirik yapılı bir malzeme elde edilmektedir. Bu silindirlerin çapı metrenin milyarda biri, uzunlukları ise milimetre boyutundadır.

Bu parçada özellikleri verilen malzeme hangisidir?


15. Periyodik cetvelde azot atomu 5A, hidrojen atomu ise 1A grubundadır.

Buna göre NH₃ molekülünün Lewis formülü hangisidir?


16. Periyodik cetveldeki grubu verilen ametallerden hangisinin ₁H atomu ile yapabileceği bağ sayısı yanlıştır?

Ametalin grubu Yapabileceği bağ sayısı


17. Hangi bileşikte ok ile gösterilen C atomu sp³ hibritleşmesi yapmıştır?


18. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekül geometrisi doğrusal değildir?


Molekül şekli yukarıda verilen bileşiğin VSEPR gösterimi hangisidir?


20. ₆C ve ₁H atomları arasında oluşan CH₄ molekülüyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

SPONSOR

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 2. DÖNEM

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Seçmeli Kimya 3 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Kimya 3 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor