Seçmeli Kimya 3

2019 YILI 2. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
114 views

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem


1.Mg(k) + (1/2).O2(g) → MgO(k)
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili;
I. Mg katısı yükseltgenmiştir.
II. O2 gazı yükseltgen maddedir.
III. Redoks tepkimesidir.
ifadelerinden doğru olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

2. Oksijenin yükseltgenme basamağı –2 olduğuna göre, aşağıda verilen taneciklerdeki altı çizili atomların hangisinin yükseltgenme basamağı +6’dır?

3. C + H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O
Yukarıda verilen redoks tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde H2O’nun katsayı kaç olur?

4. Elektrokimyasal pil düzeneğinde yükseltgenmenin gerçekleştiği kabın içindeki çözeltiye daldırılmış metal çubuğa _________ denir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5.
Standart hidrojen elektrotta, elektrot olarak kullanılan metalin tepkimeye girme isteği çok az olmalıdır.
Buna göre şekilde verilen elektrot aşağıdaki metallerden hangisi ile yapılmış olabilir?

6. Aşağıda bazı iyonların indirgenme yarı hücre potansiyelleri verilmiştir.
Hg2+(suda)+2e → Hg(s) E°ind. = +0,850V
Cu2+(suda)+2e- → Cu(k) E°ind.= +0,337V
Sn2+(suda)+2e " Sn(k) E°ind.= –0,136V
Ca2+(suda)+2e " Ca(k) E°ind.= –2,866V
Buna göre yukarıdaki metallerden hangisinin metalik aktifliği en fazladır?

7.
Metal atomu, çözeltideki metal iyonundan aktif ise metal aşınır.
Yukarıda verilen bilgiye göre hangi seçenekte çözeltiye daldırılmış metalde aşınma olur?
(Metallerin aktiflik sıralaması Mg > Zn > Cu > Ag şeklindedir.)

8.
Yukarıda verilen derişim pili için sabit sıcaklıkta ayrı ayrı şu işlemler yapılmaktadır.
I. A kabına saf su eklemek
II. B kabına saf su eklemek
Bu uygulamalar sonrasında pil potansiyelindeki değişim hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I <----> II

9.
Aşağıda bir elektrokimyasal pil düzeneği ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme potansiyelleri verilmiştir.
Bu elektrokimyasal pille ilgili,
I. Pil potansiyeli 1,1V’tur.
II. Zn elektrodun kütlesi zamanla azalır.
III. Pilin şematik gösterimi Zn(k)/Zn2+(1M)//Cu2+(1M)/Cu(k) şeklindedir.
yargılarından doğru olanlarının tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

10. Pillerin daha uzun süre ve verimli kullanılabilmesi için,
I. Ani ve aşırı voltajla yüklenmemelidir.
II. Uzun süre şarjda tutulmamalıdır.
III. Çok düşük veya yüksek sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.
verilen uyarılardan dikkate alınması gerekenlerin tümü hangi seçenekte verilmiştir?

11. Aşağıda verilen maddelerden hangisi organik bileşik değildir?

12.
Basit formülü CH2O olan bir bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

13. C ve H elementlerinden oluşan ve basit formülü CH3 olan organik bir bileşiğin mol kütlesi 30 g/mol’dür.
Buna göre bu organik bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(C : 12, H : 1)

14. Aşağıda verilen organik bileşiklerin hangisinde karbon elementinin kütlece yüzdesi en fazladır?
(C : 12, H : 1)

1. • Karbonun allotroplarından biridir.
• Bilinen en sert doğal maddedir.
• Camın kesilmesinde kullanılır.
Yukarıda verilen bilgiler seçeneklerdeki hangi maddeye aittir?

16.
N2 molekülünün Lewis formülü yukarıdaki gibidir.
Bu molekül ile ilgili seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?

17.
Yukarıda yapı formülü verilen molekülün numaralanmış C atomlarından hangisinin hibritleşme türü sp3 ’tür?

1.
Yapı formülü verilen BH3 molekülü ile ilgili;
I. Molekül geometrisi düzlem üçgendir.
II. Bağ açıları 120°’dir.
III. VSEPR gösterimi AX3 şeklindedir.
yargılarından doğru olanlarının tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

19.
Hibrit orbital oluşturan nötr karbon atomunun enerji değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
Buna göre bu karbon atomunun yaptığı hibritleşme türü seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

20.
Eten (C2H4) molekülünün yapı formülü aşağıda verilmiştir.
Buna göre bu moleküldeki sigma (σ) ve pi(π) bağları sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Sigma (σ) <----> pi(π)

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Kimya 3 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Kimya 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR