Seçmeli Kimya 1

2020 YILI 1. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
150 views

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem


1. 1920 yılında geliştirilen belirsizlik ilkesine göre “bir taneciğin hem konum hem de kütle ve hızı aynı anda bilinemez” tezi ortaya atılmıştır.

Bu tez ile daha önce savunulan yörünge kavramını geçersiz kılan ve belirsizlik ilkesiyle Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


2. Açısal momentum kuantum sayısı (ℓ) atomdaki alt enerji seviyelerini açıklar ve bu alt kabuklar s, p, d, f gibi harflerle gösterilir.

Buna göre açısal momentum kuantum sayısı (ℓ) 1 olduğunda hangi alt kabuk türüne karşılık gelir?


3. “s” orbitalleri küre şeklindedir.

Buna göre 1s, 2s ve 3s orbitallerinin çapları aşağıdakilerin hangisinde şematik olarak doğru gösterilmiştir?


4. Bir p alt kabuğuna yerleşebilecek en fazla elektron sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


5. ₆C atomunun elektron dizilimi 1s² 2s² 2p² şeklindedir.

Buna göre karbon atomunun tam dolu orbitallerinde bulunan toplam elektron sayısı kaçtır?


6. Atomun küresel simetrik özellik gösterebilmesi için elektron dizilimindeki son orbital aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Periyodik sistem kesitinde Y elementinin yeri gösterilmiştir.

Buna göre atom yarıçapları arasında X > Y şeklinde sıralama olabilmesi için X elementi hangi numarada yer almalıdır?


8. Periyodik sistemde 1A grubunda bulunan Na metalinin kararlı bileşiklerinde yükseltgenme basamağı +1’dir. Buna göre NaH bileşiğindeki H’in yükseltgenme basamağı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


Atmosfer basıncını ölçmek için Toricelli düzeneği olarak adlandırılan barometre şekilde gösterilmiştir.

Buna göre deniz seviyesinde ve 0 °C’ta yukarıda verilen barometrede gösterilen h yüksekliği kaç cm’dir?


10. Hacminin değişmediği kabul edilen bir deodorant kutusu yeterince ısıtıldığında bir süre sonra patlar.

Yukarıdaki olay hangi gaz yasası ile ilgilidir?


11. Sabit sıcaklıkta belli bir miktar gazın basınç – hacim değişim değerleri tabloda verilmiştir.

P (atm) 1 2 3 4

V (mL) 400 200 133 100

Bu tabloya göre gaza ait basınç – hacim grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


273 K’de 2 mol CO2 gazı 22,4 L hacim kapladığına göre gazın basıncı kaç atm’dir?


13. Aşağıdakilerden hangisi soğutucu olarak kullanılan gazların özelliklerinden değildir?


14. Aşağıdaki maddelerden hangisi kendi molekülleri arasında kurduğu bağda kalıcı dipoller oluşturur?


15. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin suda çözünme tepkimesi yanlıştır?


16. 400 mL sulu çözeltide 0,2 mol NaOH çözündüğüne göre çözeltinin derişimi kaç mol/L’dir?


Ortasında yarı geçirgen zarın olduğu bir kapta şekerli su ve saf su şekil I’de görüldüğü gibi bulunmaktadır.

Bir süre beklenildiğinde şekil II’deki gibi şekerli su kısmında sıvı seviyesinin yükseldiği diğer tarafta ise düştüğü görülmüştür.

Buna göre kaptaki değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


18. KNO₃ katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artmaktadır.

Buna göre KNO₃ katısının çözünürlük – sıcaklık grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


19. Aşağıdaki koşulların hangisinde N2 gazının sudaki çözünürlüğü en fazladır?

Basınç (atm) ------- Sıcaklık (°C)


20. 25 °C’ta şekerin çözünürlüğü 210 g/100 g su’dur.

Buna göre aşağıdaki şeker çözeltilerinden hangisi doymuş çözeltidir?

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Seçmeli Kimya 1 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Kimya 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR