Kimya 2

2019 YILI 2. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
143 views

Açık Lise Kimya 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem


1.Şekilde verilen kapalı kaplarda bulunan gazlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

2. Aşağıda verilen kimyasal türler arası etkileşimler kendi içinde kıyaslandığında en zayıf olanı hangisidir?

3.
MgCI2 bileşiğinin Lewis elektron nokta formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(Mg: 2A, CI: 7A grubundadır.)

4. Demir (II) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

5.
Aşağıda Lewis yapısı verilen ametal atomlarının hangisinin hidrojenle oluşturacağı kararlı bileşikteki kovalent bağ sayısı 3’ tür?
( 1H)

6. Aşağıda verilen kovalent bileşiklerden hangisinin adı doğru verilmiştir?
Bileşik <----> Adı

7. Polar bir molekülün pozitif yüklü (δ+) kısmı ile diğer polar molekülün negatif yüklü kısmı (δ– ) arasında gerçekleşen etkileşime _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi etkileşim getirilmelidir?

8. NaCI(k)+787 kj/mol " Na+(g)+CI (g)
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili;
I. NaCI kendini oluşturan iyonlara ayrışmıştır.
II. Sodyum ve klor iyonları arasındaki bağı kırmak için kullanılan enerji 787 kj/mol’dür.
III.Kopan bağlar güçlü etkileşimlerdir.
yargılarından doğru olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

9. Günlük hayatta yakıt olarak kullanılan bazı maddeler aşağıda verilmiştir.
I. LNG
II. LPG
III.Benzin
Bunlardan hangilerinin tankerlerde taşınması için sıvılaştırma işlemi yapılarak maddelerin hal değiştirme özelliklerinden yararlanılmaktadır?

10. Havadaki nem miktarı maksimum nem miktarına ulaşınca hava neme doymuş olur. Bu aşamada hava artık nemi taşıyamaz ve yağmur olarak yeryüzüne düşer.
Buna göre bir şehirdeki farklı günlerde ölçülen bağıl nem miktarlarından hangisinin ölçüldüğü gün yağmur yağmıştır?

11.
Katı türlerinin sınıflandırılması ve birer örneği şemada gösterilmiştir.
Buna göre ●, ▲ ve ■ sembolleri ile gösterilen katı türleri seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
● <----> ▲ <----> ■

12. Gazlar basınç, sıcaklık, hacim ve miktara göre tanımlanır.
Aşağıdakilerin hangisi bu terimlerden birinin birimi değildir?

13.
Dört özdeş tüpe eşit hacimde aynı koşullarda X, Y, Z ve T sıvıları konuluyor. Sıvıların her birine aynı anda yavaşça dört özdeş bilye bırakılıyor.
Y sıvısındaki bilye dibe ulaştığında diğer bilyelerin yerleri şekildeki gibidir.
Buna göre bu sıvıların viskozitelerinin büyükten küçüğe sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

14. Ozon tabakasının yoğunluğunu azaltarak zararlı ışınların dünyaya gelmesine sebep olan; soğutma sistemleri ve deodorantlarda kullanılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

1. Maddenin fiziksel hâllerinden biri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir.
• Belirli bir şekli yoktur.
• Elektrik iletkenliği oldukça fazladır.
• Güneş ve diğer yıldızlarda gözlenen bir hâldir.
Buna göre özellikleri verilen fiziksel hâl hangisidir?

16. Aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarının hızla tüketilmesi sonucunda gelecekte karşılaşacağımız durumlardan biri olamaz?

17.
Deniz seviyesinde şekildeki gibi deney düzeneği hazırlayan bir öğrenci –5 °C’taki buzları yeteri kadar ısıtmaktadır.
Bu deney süresince kaydettiği verilerle aşağıdaki sıcaklık (°C) - zaman (t) grafiklerinden hangisini çizmiştir?

1.
Asit yağmurlarının oluşumu ile ilgili yukarıda verilen görselde I ve II numara ile belirtilen maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
I <----> II

19. Sert suyun bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
I. Demliklerde kireç tabakası oluşturur.
II. Su borularının tıkanmasına sebep olur.
III.Çamaşır makinesinin bazı parçalarını yıpratır.
Yukarıda verilen özelliklerden ev ekonomisine zarar veren durumların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

20. Aşağıdakilerden hangisi su ve toprak kirletici değildir?

Açık Lise Kimya 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Kimya 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Kimya 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Kimya 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Kimya 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Kimya 2 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Kimya 2 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Kimya 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Kimya 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Kimya 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Kimya 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR