FELSEFE 3

2019 YILI 3. DÖNEM
admin
Eylül 21, 2023
69 views

1.Herakleitos “Aynı ırmağa iki kez giremezsin.” diyerek aşağıdakilerden hangisini anlatmak istiyor olabilir?

2. Kendisini ziyarete gelen Makedonya Kralı Büyük İskender’in “Benden bir isteğin var mı?” sözüne karşılık “Gölge etme başka ihsan istemez.” sözüyle düşüncelerini açıkça ortaya koyan ve rıhtımda bir küfenin içinde yaşayan bir filozoftur Sinoplu Diogenes.
Diogenes’le ilgili verilen örnekten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3. Aşağıdakilerden hangisi varlığın tek bir maddeden meydana gelmediğini savunur?

4. Aşağıdakilerden hangisi “Evrenin ilk nedeni nedir?” sorusuna verilmiş maddeci bir cevap değildir?

5. Sokrates’e göre bilgi, ahlaklı ve erdemli olmayı getirir. Kişinin bilgisizliği ise ahlaktan yoksun davranışlar göstermesine neden olur. Ona göre kimse bilerek kötülük yapmaz.
Parçadan hareketle Sokrates’e göre aşağıdakilerden hangisi kötülük yapmanın nedenidir?

6. Aristoteles’e göre maddi neden; bir şeyin hangi maddeden yapıldığını gösteren ve değişimden bağımsız olan nedendir.
Buna göre; “bir sanatçı tarafından bir demet çiçeğin içine konması için alçıdan yapılan vazo” örneğinde aşağıdakilerden hangisi maddi nedendir?

7. MÖ 300 civarlarında kurulan Stoa felsefe okulu bünyesinde, Marcus Aurelius gibi bir imparator filozof ile Epiktetos gibi bir köle filozof birlikte bulunur.
Bu bilgide Stoa okuluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

8. Augustinus, Tanrı’nın her zaman iyiyi emrettiğini ama insana irade vermek suretiyle iyiyi veya kötüyü seçme özgürlüğünü de tanıdığını belirtir.
Augustinus’un bu ifadesi Hristiyan felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?

9. Maturidi kelamcılarına göre Allah, insanları İslam inancına davet etmiştir. Bazı kişiler, inancı bozacak nitelikte hurafeler uydurmuştur. Allah’ın varlığına yönelik delil sunma biçimlerinden biri de akılla yapılandır ve bu hurafelerin kaldırılmasında akla başvurmak önemlidir.
Parçada Maturidilere göre inanç için aşağıdakilerden hangisinin önemi ele alınmıştır?

10. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünürlerinden biri değildir?

11. İslam düşünürlerinin Antik Yunan felsefesi üzerine düşünme ürünleri oluşturması, Batı’nın tekrar Antik Yunan felsefesinden etkilenmesine neden olmuş ve bu durum, zamanla Batı’da Rönesans’ın oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Parçadan hareketle İslam felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

12. İnsan eğer iradesine dayalı olarak seçimler yapıyor ve bu seçimlerine bağlı olarak davranışlarda bulunuyorsa özgürdür. Özgürce seçtiği ve yerine getirdiği davranışlardan ötürü de sorumludur. İnsanın seçme özgürlüğünün olmadığı yerde davranışlarından sorumlu olması da beklenemez.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk konusunda diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?

13. Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin Erdemli Şehir’inin yöneticisinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

14. Aklınla elde ettiğin bilgilere karşı duyduğun bu güvenin daha önce duyu organlarınla elde ettiğin bilgilere karşı duyduğun o güven gibi olmadığından nasıl emin olabilirsin?(…) Öyleyse akıl hakemi ortaya çıkarak duyu organlarının verdiği bilgilerin yanlışlığına nasıl hükmettiyse akıl idrakinin ötesinde başka bir hakem doğabilir ve onun sağladığı bilgilerin yanlış olduğuna hükmedebilir.
Gazali’nin verilen düşüncelerinde aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?

1. Devleti canlı organizma gibi doğan, büyüyen, ölen bir varlık olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

16. Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temele alan düşünce sistemidir. Birey ve bireyin düşüncesi tüm yönleriyle öne çıkarılmıştır. Aklın bilimsel yöntemi kendine kılavuz etmesi beklenmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi modern düşünceye ait bir özellik olamaz?

17. “İnsan hakları” , “adalet” gibi kavramlar 15-17. yy. düşüncesinde öne çıkan aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

1. Aşağıdaki yazar - ütopya eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

19. Francis Bacon’a göre doğru düşüncenin önünde bazı idoller vardır. Onlardan biri de bazı düşüncelerin otorite olarak kabul edilmesinden kaynaklanan tiyatro idolleridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tiyatro idolüne uygun bir örnektir?

20. • “Yer Çekim Yasası”nı keşfetmiştir.
• 27 yaşında Cambridge Üniversitesi’nde profesör olmuş ve bilime katkısı nedeniyle kraliyet adına şövalye ilan edilmiştir.
• “Prensipler” ve “Optik” adlı eserleri kaleme almıştır.
Bilgileri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çöz

‘’FELSEFE 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise FELSEFE 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. DÖNEM

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI FELSEFE 3 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise FELSEFE 3 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok FELSEFE 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

FELSEFE 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR