FELSEFE 1

2020 yılı 1. Dönem
admin
Eylül 19, 2023
168 views

Açık Lise FELSEFE 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem


1. “İnsan nedir?, Varlık nedir?, İyi yaşam nedir?” gibi sorular soran alan aşağıdakilerden hangisidir?


2. J. J. Rousseau “Yeşillikler ve ormanlıklar bir aşık için mutluluk kaynağı sayılırken, bir avcı için avcılık yapılacak yer olarak görülür.” der. İşte bunun gibi filozoflar da aynı gerçeği kendi bakış açılarına göre yorumlarlar.

Verilen metinde felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?


3. “Sürekli hakikati arama yolunda olan, alçakgönüllü ve kendi bilgisizliğiyle yüzleşebilen bir kişi” aşağıdaki ifadelerden hangisini söylerse kendisiyle çelişmiş olur?


4. Arapçadan dilimize geçen felsefe kelimesi, Yunanca Philosophia sözcüğünden gelmektedir. Philosophia ise philia (filia: seviyorum, peşinden koşuyorum) ve sophia (sofya: bilgi, bilgelik, hikmet) sözcüklerinden oluşan bir kelimedir. Yani felsefe, bilgelik sevgisi anlamına gelmektedir.

Bu bilgiden hareketle felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


5. Aşağıdakilerden hangisi filozofların özelliklerinden değildir?


6. Felsefenin ortaya çıkışından önce insanoğlunun evren, doğa ve kendisi hakkındaki problemlere çözüm aradığı kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?


7. Bir filozof düşüncelerini sistemli bir şekilde sunarken öznel bir yaklaşımla hareket etse de genele yönelmek durumundadır. Çünkü insan yaşantısına giren her şey felsefeye konu olabilir. Bu nedenle felsefi düşünce varlığı tümüyle ele almalı ve evrensele ulaşmaya çalışmalıdır.

Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?


8. Aşağıdakilerden hangisi akıl yürütme yollarından biri değildir?


9. Hakan ile Ceren akıllı telefonların insan zekası üzerindeki etkisi hakkında tartışmaktadır. Hakan tartışmanın başında akıllı telefonların insan zekasını olumsuz yönde etkilediğini ve bu yüzden insanların teknolojiden uzak durması gerektiğini öne sürer. Ancak tartışmanın sonunda Hakan başlangıçta savunduğu düşüncesiyle çelişerek akıllı telefonların hem insanlığın hem de insan zekasının gelişiminde olumlu bir etkiye sahip olduğunu savunur.

Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnektir?


10. I. Tutarlılık

II. Kesinlik

III. Temellendirme

Verilenlerden hangileri felsefi düşüncede olması gereken niteliklerdendir?


11. Felsefe soruları kavramın ne olduğunu sorgulamaya yönelik olarak filozofun kendisine yönelttiği ve ele alınan konunun ayrıntılarına inmeyi sağlayan soru türleridir.

Buna göre;

I. Erdem nedir?

II. Bir haftada kaç gün vardır?

III. İyi nedir? IV. Türkiye`nin başkenti neresidir?

sorularından hangileri felsefe sorusu olamaz?


12. I Analoji Soyut varlıkların nedenlerinin araştırılmasıdır.

II Çelişiklik Bir ifadenin aynı anda hem doğru hem de yanlış olmasıdır.

III Önerme Doğru veya yanlış yargı bildiren ifadelerdir.

IV Gerçeklik İnsan zihninden bağımsız olarak var olan her şeydir.

Tablodaki numaralanmış kavram ve tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


13. Felsefede “Nedir?” sorusu ile her konu üzerinde sorgulama yapılır ve sürekli bilgi arayışı sürdürülür. Bir konu hakkında doğru bilgiye ulaşıldığı düşünülse bile bununla yetinilmez ve sorgulama sürekli devam eder.

Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


14. Filozoflar kendilerinden önceki düşünürlerin fikirlerine, kimi zaman bir şeyler ekleyerek veya onlardan yararlanarak kimi zaman da onları eleştirerek yeni ve farklı çözümlere ulaşırlar. Felsefede tek bir doğru olmadığı için hem yeni fikirler ortaya çıkar hem de düşüncelerin çoğalması sağlanır.

Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


15. İnsan doğası gereği evrenin yapısı, hayatın anlamı ve edinmiş olduğu bilgilerin doğruluk değeri gibi pek çok konuyu merak eder. Bu merakı sayesinde insanoğlu, sorularına yanıtlar bulmakta ve bulmuş olduğu yanıtlardan hareketle hem bireysel yaşantısını hem de toplumsal yaşantıyı şekillendirmeye ve merakını gidermeye çalışır.

Verilen parçadan hareketle insanoğlunun merakının aşağıdakilerden hangisini sağladığına ulaşılabilir?


16. Gündelik yaşantımızda bazı kavramları birbirinin yerine kullanırız ve bunun çoğu zaman farkında bile olmayız. Örneğin bir resim gördüğümüzde çok “iyi” bir resim ya da yolda yere çöp atan birini gördüğümüzde çok “çirkin” bir davranış gibi yargılarda bulunuruz. Ancak cümleler dikkatli bir şekilde incelendiğinde “iyi” ve “çirkin” kavramlarının yanlış olarak kullanıldığını fark ederiz.

Verilen parçada aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?


17. Dili kullanan insan hem “şimdi ve burada” yaşar hem de bu yaşamasını toplumsal-kültürel-tarihsel bir varlık oluşuna borçlu olduğunu anlar. İşte böyle bir yapının temel taşıyıcısı da onun düşünmesi ve dilidir; düşünce ve dil varlığı oluşudur. Çift anlamlı bir terim olarak tarih birinci anlamda “konuşan” insanla, ikinci anlamda ise “yazan” insanla birlikte başlar. Bu bize tarihin dil ile birlikteliğini açık bir biçimde göstermektedir.

Bu parçada aşağıdaki alanlardan hangilerinin ilişkisi üzerinde durulmuştur?


18. Aşağıdakilerden hangisi “dilin kavramlaştırma işlevi”yle ilgili bir ifadedir?


19. Felsefeyi “bir eleştirme ve tespit etme faaliyeti” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


20. I. Kesin cevabı olmalıdır.

II. Sorgulamaya götürmelidir.

III. Bakış açımızı genişletmelidir.

Yukarıdakilerden hangileri felsefi soruyla ilgili doğru bilgilerdir?

Açık Lise FELSEFE 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

FELSEFE 1 Açık Lise Test Çöz

‘’FELSEFE 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise FELSEFE 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. Dönem

FELSEFE 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 yılı FELSEFE 1 dersi 1. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise FELSEFE 1 dersi 1. Dönem Test Çözme Taktikleri 2020 yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise FELSEFE 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok FELSEFE 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

FELSEFE 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

FELSEFE 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR