FELSEFE 1

2019 yılı 1. dönem
admin
Eylül 19, 2023
158 views

1.Karl Jaspers’in “Nerede bir insan varsa orada felsefe vardır.” sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

2. İnsanın bir nesneye yönelerek, nesne hakkında ortaya ürün çıkarmasına bilgi denir.
Verilen bilgi tanımında “insan”a karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

3. Felsefe, Yunanca Philosophia sözcüğünden gelmektedir. Pilosophia, philia(sevgi) ve sophia(hikmet, bilgelik) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen bir sözcüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin dilimizdeki karşılığıdır?

4. İslam filozofu El-Kindi, “Felsefe, insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.’’
Alman filozofu Immanuel Kant, “Felsefe kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimidir.”
El-Kindi ve Immanuel Kant’ın felsefe tanımlarından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

5. Var olan her şeyle ilgili tam, eksiksiz bilgilere sahip olmaktan çok, sürekli hakikati arama yolunda olan ve bilgeliğin peşinden koşan kişidir.
Verilen ifadede sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

6. Felsefenin akla ve mantığa dayanarak açıklamalarda bulunması aşağıdaki özelliklerinin hangisinden kaynaklanmaktadır?

7. İlk Çağ’daki filozoflar aynı zamanda dönemin bilim insanlarıdır. Onların doğayı anlama arzusu felsefe ve bilimin doğmasına neden olmuştur.
Verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

8. İnsan, parçası olduğu dünyaya karşı şaşkınlık duyar. Bu duygu insanda bilme isteği doğurur ve onu soru sormaya iter.
Felsefenin de başlangıcını oluşturan bu his aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

9. I. Merak etme
II. Şüphe duyma
III. Ezberci bakış
Yukarıdakilerden hangileri felsefe yapmak için gerekli yetilerdir?

10. Felsefe, var olan her şeyin nedenini merak eden ve bunları anlama ihtiyacı duyan insan aklının, her tür bilgiyi eleştiri süzgecinden geçirme çabasıyla MÖ 6.yy.da doğmuştur. Felsefi düşüncenin; sorgulama, şüphe etme, evrensel, rasyonel, birikimli ve refleksif olma gibi temel nitelikleri vardır.
Verilen metinden hareketle felsefi düşünceyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

11. Felsefedeki “Nedir?”, kavramların anlamını sorar. Bu “Nedir?”de şaşmayla karışık bir araştırma dileği açığa çıkar. Her felsefe sorusunda amaç, bir kavramın ya da kavram öbeğinin açıklanmasıdır. “Bir felsefe sorusu nedir?” katkısız bir felsefe sorusudur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur?

12. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden biri değildir?

13. John Locke’un görüş ve düşünceleri Amerikan Anayasası ve İnsan Hakları Bildirgesi’nin hazırlanmasında etkili olmuştur.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

14. • Bir görüşü desteklemek, doğrulamak veya güçlendirmek için öne sürülen önerme ya da önermelerdir.
• Doğru veya yanlış olabilen cümlelere denir.
• Zihnin bir veya birkaç önermeye dayanarak sonuç çıkarmasıdır.
Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

1. Mantıklı bir bütünün parçaları arasında karşılıklı bağlantının veya uyumun olması, düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesi felsefi akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koyar?

16. Platon’un “Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.” ifadesi düşünmeyle aşağıdaki alanlardan hangisinin ilişkisine dikkat çekmektedir?

17. “Şeker ve karbonhidrat ağırlıklı besinler yerine sebze ve protein ağırlıklı besinler tüketerek sağlığım için iyi olanı yapıyorum. Bu besinlerle beslenmek metabolizmamızı düzenler. Tanıdığım tüm sağlıklı insanlar böyle besleniyor. Doktorlar da bu şekilde beslenmenin sağlıklı olduğunu belirtiyor.”
Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi şeker ve karbonhidrat tüketmeyen birini destekleyen önermeler arasında yer almaz?

1. Kavramlar, nesnelerin ortak özelliklerini bir ad altında toplayan genel tasarımlardır.
Buna göre;
I. kuş,
II. ağaç,
III. insan
örneklerinden hangileri kavramdır?

19. Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruyla ilgili doğru bir bilgidir?

20. Aşağıdakilerden hangisi kavramları yanlış kullanmanın sonucudur?

Açık Lise FELSEFE 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

FELSEFE 1 Açık Lise Test Çöz

‘’FELSEFE 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise FELSEFE 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. dönem

FELSEFE 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 yılı FELSEFE 1 dersi 1. dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise FELSEFE 1 dersi 1. dönem Test Çözme Taktikleri 2019 yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise FELSEFE 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok FELSEFE 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

FELSEFE 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

FELSEFE 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR