1. Tıp, hesap ve teknik gibi toplum için gerekli olan her türlü bilgiyi öğrenmektir. Bu tür ilimler; toplumun bazı fertleri tarafından öğrenilirse yerine getirilmiş olur fakat kimse öğrenmezse toplumun bütün fertleri Allah katında bundan sorumlu tutulurlar.

Bu açıklama aşağıdaki hükümlerden hangisi ile ilgilidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre ilim öğrenmenin amaçlarından biri değildir?


3. “Beytü’l-Hikme”nin kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?


4. İmamın öne geçip namaz kıldırdığı, mescidin ön kısmında ve kıble tarafında bulunan, genellikle oyuk olan bölüme ne ad verilir?


5. Okulların yaygınlaşması ve muallimlere maaş bağlanması aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?


6. Aşağıdakilerden hangisi Nizamiye medreselerinin kuruluş amaçlarından biri değildir?


7. Hadis öğretiminin yapıldığı ilk cami aşağıdakilerden hangisidir?


8. Keykâvus Alâüddevle Muhammed’in desteğiyle Hemedan’da bir rasathane kurmuştur. Ölçümde dakikliği temin etmek için mikrometreye benzer bir alet kullanmış ve gezegenlerle ilgili çeşitli gözlemler yapmıştır.

Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?


9. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilmi ile meşgul olan âlimlerden biri değildir?


10. Ahi teşkilatının inanç, adap, ilke, kural ve esaslarının yazılı olduğu eserlere ne ad verilir?


11. Fıkıh meselelerinin çözümünde belli bir usul belirleyen ve bunu sistemleştiren ilk âlim aşağıdakilerden hangisidir?


12. Divân-ı Hikmet adlı eseri ile Türklerin İslam’ı daha kolay benimsemesini sağlamıştır. Hikmetlerinin temel gayesi, İslam dinine yeni girmiş veya bu dini henüz kabul etmemiş Türklere İslamiyet’in esaslarını ve Ehl-i sünnet akidesini öğretmektir.

Bu metin aşağıdaki âlimlerden hangisi ile ilgilidir?


13. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin eserlerinden biri değildir?


14. • Şiirlerinde isminin önüne “Âşık, Bîçâre, Koca, Tapduklu, Derviş” gibi sıfatlar getirir.

• Tekke şiiri geleneğini özgün bir söyleyişle Anadolu’da yeniden ortaya koymuştur.

• Yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkilemiştir.

Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?


15. “Dünyadan yüz çevirip dinin emirlerine titizlikle riayet eden, takva sahibi ve mala, mülke değer vermeyen kişi”

anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


16. Hicri 2. asrın sonundan, tarikatların kurumsallaştığı döneme kadar olan yaklaşık dört asırlık zaman dilimidir. Sufi kavramının kullanılmaya ve ilk sufi adlarının duyulmaya başlandığı dönemdir. Bayezid-i Bestamî, Hallac-ı Mansur, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi mutasavvıflar bu dönemin önde gelen isimleridir.

Hakkında bilgi verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?


17. • Abdülkadir Geylani tarafından kurulmuştur.

• Anadolu’ya Eşrefoğlu Rumi tarafından getirilmiştir.

• Zikirler sesli olarak ve çok defa topluca yapılır.

Hakkında bilgi verilen tasavvufi yorum aşağıdakilerden hangisidir?


18. Tasavvufi düşüncede “nefs-i mutmainne” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


19. Semâ; musiki nağmelerini dinlemek, dinlerken vecde gelip dönmektir. Dervişler musiki eşliğinde sağ elini göğse, sol elini yere doğru çevirirler. Ellerinin bu duruşu; “Allah’tan aldıklarını kendilerine mal etmeden halka mal etmek” anlamında yorumlanır.

Hakkında bilgi verilen bu ritüel aşağıdakilerden hangisine aittir?


20. Alevilik-Bektaşilikte “yol kardeşliği, ahiret kardeşliği ve kardeş tutma” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SPONSOR

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test Çöz

‘’Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 2. DÖNEM

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor