1.“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyâme suresi, 36. ayet)
“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız.”
(Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayetlerin ortak mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

2. • Tanrı, vardır ancak yaratması dışında hiçbir sıfata sahip değildir.
• Tanrı, yarattığı andan itibaren insanlara kendisi ve amacı hakkında hiçbir bilgi vermemiştir.
Bu düşünce aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine aittir?

3. Var olan her şeyin maddeden ibaret olduğunu, maddeden bağımsız fizik ötesi bir alanın bulunmadığını iddia eder. Başta Tanrı inancı olmak üzere yaratılış, melek, vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve ahiret gibi dinî inançları kabul etmez. Maddî âlemin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşüdür.
Bu görüşü benimseyen kişi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

4. Nihilizm ile ateizmin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

5. Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

6. Kıyametten önce barış ve selametin hüküm süreceğine veya kıyametin kopuşu sırasında kendilerinin kurtarılacağına inanan topluluklara denir.
Tanımlanan bu dinî topluluklar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

7. “Allah’ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler, böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın onların yapageldikleri ne kötü!”
(Tevbe suresi, 9. ayet)
Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıdakilerden hangisi dinî duygu ve değerlerin kötüye kullanılmasının en son örneklerinden biridir?

9. İslamofobi; İslam karşıtlığı, İslam’dan ve Müslümanlardan gerekçesiz korkulması demektir.
Aşağıdakilerden hangisi islamofobinin nedenlerinden biri değildir?

10. Aşağıdakilerden hangisi Yahudileri ifade etmek için kullanılan kavramlardan biri değildir?

11. Yahudiler dinlerinin başlangıcını hangi peygambere dayandırırlar?

12. Yahudi isminin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

13. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya gönderilen On Emir’den biri değildir?

14. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin kutsal mekânlarından biridir?

1. • Dünya üzerindeki Yahudilerin çoğunluğunu oluştururlar.
• Hz. Davud soyundan bir mesihin geleceğine inanırlar.
• Tevrat’ın Hz. Musa’ya geldiği şekliyle aslını koruduğuna inanırlar.
Hakkında bilgi verilen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

16. Hristiyanlık için kullanılan diğer bir isim aşağıdakilerden hangisidir?

17. Hz. İsa’nın kendisine yardımcı olarak seçtiği, İncil’in içerisindeki hükümleri ve öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişiden her birine _________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan meydana gelen ve Hristiyan tanrı düşüncesindeki üçlemeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

19. Hristiyanlıkta pazar gününün kutsal kabul edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

20. Hristiyan inancına göre her doğan çocuk günahkâr olarak dünyaya gelir ve çocuğun günahlarından temizlenmesi için bu ayinin yapılması zorunludur. Vücudun bir kısmını yıkamak veya su serpmek şeklinde yapılan bu ayin, diğer ayinlerin de kabulünün temel şartıdır.
Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?
SPONSOR

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Açık Lise Test Çöz

‘’Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 1. DÖNEM

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor