1.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

2. “Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir bühtan ve apaçık bir günah işlemiş olur.”
(Nisâ suresi, 112. ayet)
Bu ayet ile insanlar aşağıdakilerden hangisinden sakındırılmaktadır?

3. Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin İslam ahlakının kaynaklarından olduğuna örnek oluşturmaz?

4. Toplumun veya milletin geçmişten süregelen her türlü dil, duygu, düşünce, gelenek görenek, örf, âdet, yaşam ve sanat anlayışları İslam ahlakının oluşmasında ve sistemleşmesinde etkili olmuştur.
Bu cümlede İslam ahlakının oluşmasında etkili olan aşağıdaki unsurların hangisinden bahsedilmiştir?

5. “Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabb’inin katında sevimsiz şeylerdir.”
(İsrâ suresi, 35-38. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki ahlaki ilkelerden hangisine değinilmemiştir?

6. Haset ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

7. Tecessüs, bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek oluşturmaktadır?

8. İslam ümmeti, vasat bir ümmettir. Yani “orta yolu” izleyen, dengeli ve hayır yolları üzerinde olan bir ümmettir. Bu ümmetin mal konusundaki tutumu da dengeli ve ölçülü olmalıdır.
Buna göre;
I. Tutumluluk
II. Cömertlik
III. Cimrilik
IV. İsraf
tutumlarından hangilerinin İslam toplumunda bulunması gerekir?

9. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

10. Aşağıdakilerden hangisi israf kapsamında değerlendirilemez?

11. Sıffin Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

12. Hz. Peygamber’in vefatından sonra halifenin kim olacağı konusunda anlaşmazlıklar çıkmış, farklı düşünen gruplar oluşmuştur. Her grup, kendi görüşünün doğru olduğunu ispatlamak için görüşlerini ayet ve hadislerle destekleme faaliyetine girişmişlerdir.
Bu durum, siyasi bir konu olan halifeliğin dinî bir yapıya büründürülmesine ve birçok farklı dinî anlayışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu durum İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının aşağıdaki sebeplerinden hangisine örnektir?

13. Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin temel görüşlerinden biri değildir?

14. İmamet konusunu İslam dininin esaslarından kabul eden ve Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali ve onun iki oğlu Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i ve bunların torunlarını Allah’ın emri ve Hz. Peygamberin de tayiniyle imam kabul eden Şia’nın koludur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

1. Zeydiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

16. Allah’ın kitabındakini alır kabul ederim. Onda bulamazsam Hz. Peygamber’in bilinen ve meşhur olan sünnetiyle amel ederim. Onda da bulamazsam sahabeden dilediğim kimsenin reyini alırım fakat iş İbrahim, Şa’bî, el-Hasan gibi âlimlere gelince bir ilim adamı olarak ben de onlar gibi içtihat ederim.
Ebu Hanife’nin bu sözlerinden onun metodu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

17. Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin Maliki mezhebi ile ortak özelliklerinden biridir?

1. İslam düşünce tarihinde kendilerine özgü görüş ve inançlara sahip olan mezhep ve siyasi akıma ne ad verilir?

19. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Açık Lise Test Çöz

‘’Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. DÖNEM

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR