açık lise Çağdaş Türk Dünya Tarihi 1 test soruları çöz

admin
Kasım 4, 2023
176 views
2023 açık lise sınav soruları

Açık lise Çağdaş Türk Dünya Tarihi 1 dersinden sınava girecek olan öğrenciler sitemizde çıkmış sınav sorularını çözerek sınavlara hazırlanabilirler. 2019 2020 2021 2022 ve 2023 yılı ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 online sınavda çıkmış sınav sorularını görüntüleyebilirsiniz. Açık öğretim lisesinde diploma notunuzu yüksek tutmak için ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 dersi ve diğer tüm derslerden yüksek not almanız gerekir.

Aol seçmeli dersler arasında yer alan Çağdaş Türk Dünya Tarihi 1  dersinden sitemizde toplam 5 döneme ait çıkmış sınav soruları yer alıyor. Toplam 100 sorudan oluşan bu online testleri aşağıda yer alan linklere tıklayarak online çözebilirsiniz. 2023 yılı 2024 yılı ve 2025 yıllarında sınavlara girecek olan öğrenciler çıkmış sınav sorularını çözerek ders çalışmaya başlayabilirler. Açık öğretim lisesinde Çağdaş Türk Dünya Tarihi 1 dersinden 9 doğru cevap vermeniz halinde 45 puan alırsınız. Bu da ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 dersinden başarılı olmanıza yeterli olacaktır.

açık lise Çağdaş Türk Dünya Tarihi 1 test soruları çöz

açık lise Çağdaş Türk Dünya Tarihi 1 test soruları çöz

AOL ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 TEST ÇÖZ 2023 2024 2025

Geçmiş dönemlere ait yer alan online testlerde 9 doğru cevap verip 11 yanlış veya boş cevapta bıraksanız 45 puan alırsınız. Açık öğretim lisesinde yanlış cevaplar veya boş soruların sınavlarınızda herhangi bir etki olmayacaktır. Bu yüzden sınavlarda boş soru bırakmayınız. Aöl çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olabilirsiniz. Online testlere çalışan öğrencilerin sınavlarda başarılı olma ihtimali yüksektir. ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 dersinden yüksek not almanız ayrıca orta öğretim başarı puanınızıda yüksek tutacaktır. Sitemizin dosyalar kategorisinde ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 çıkmış soru cevap pdf dosyalarını bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirerek ders çalışabilirsiniz. İndirmiş olduğunuz pdfler tüm derslerin sınav soru ve cevapları bulunuyor. Bu dosyalar açık öğretim lisesinin tüm yıllara ait sınav sorularıdır.

Açık öğretim lisesi Çağdaş Türk Dünya Tarihi 1 pdf ders kitabı

Aöl ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 ders kitabı hakkında biraz bilgiler paylaşalım. Öğrenciler dosyalar içerisinde yer alan ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 pdf ders kitabını bilgisayar telefon ve tablket gibi araçlarınıza indirip ders çalışabilirsiniz. Açık öğretim lisesi sınavlarında başarılı olmak için 1. kaynak ders kitabıdır. Bu yüzden öncelik olarak ders kitaplarına çalışmalısınız. Ders kitabına göz atıp konu sonlarında deneme testlerini ve ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 konu anlatımları, ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 ders özetleri kısımlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Açık öğretim lisesi ders kitaplarınızda ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 ders kitabı sizler içindir. Burada yer alan tüm ünitrlerin hepsinden sınavlarda sorumlusunuz.  Açık öğretim lisesi ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 ders kitabından hangi ünitelerden ve konulardan sorumlu olduğunuzu aşağıda başlıklar halinde listeleyeceğiz.

1. ÜNİTE İKİ KÜRESEL SAVAŞ ARASINDA DÜNYA
1.1. I. DÜNYA SAVAŞI’NIN SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI
1.1.1. II. Dünya Savaşı’na Sebep Olan Stratejik ve Emperyalist Rekabet
1.1.2. I. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Dünya Siyasi Haritasındaki Değişim
1.1.3. Paris Barış Konferansı ve Versailles (Versay) Barış Antlaşması
1.1.4. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde İdeolojiler

1.2. SSCB’NİN KURULMASININ ORTA ASYA TÜRK TOPLUMLARINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM
1.3. ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİ KURULMASININ VE AFRİKA’DAKİ SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİNİN SİYASİ SONUÇLARI
1.3.1. Osmanlı Devleti’nin Yıkılışının Orta Doğu’ya Etkileri
1.3.2. Büyük Güçlerin Orta Doğu ve Afrika Politikaları
1.3.3. Manda-Sömürge-Emperyalizm Kavram Haritası

1.4. MODERN KARA, DENİZ VE HAVA HÂKİMİYET TEORİLERİ
1.5. JAPONYA’NIN UZAK DOĞU’DA YENİ BİR GÜÇ OLMASI
1.5.1. Modern Japonya’nın Doğuşu ve Meiji (Meici) Restorasyonu
1.5.2. Japon Yayılmacılığı ve Asya’nın Değişen Yüzü
1.6. İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDAKİ DÖNEMDE DÜNYADA MEYDANA GELEN SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER
1.6.1. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı
1.6.2. Almanya’daki Hiper Enflasyonun Siyasi ve Sosyal Sonuçları
1.7. İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDAKİ DÖNEMDE DÜNYADA MEYDANA GELEN SOSYOKÜLTÜREL OLAYLAR VE BİLİMSEL GELİŞMELER
1.7.1. Dönemi Yansıtan Üç İsim ve Eserleri
1.7.2. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Askerî Alana, Mimariye ve Sağlık Alanına Etkisi
1.7.3. Propaganda Aracı Olarak Sinema ve Radyo.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI
2.1. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE OLUŞAN ULUSLARARASI SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERÎ DENGE İLE II. DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ
2.2. II. DÜNYA SAVAŞI’NIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN OLAYLAR VE SONUÇLARI
2.3. II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
2.3.1. Asya ve Avrupa’da Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri
2.3.2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
2.4. II. DÜNYA SAVAŞI’NIN SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI
2.4.1. İki Kutuplu Dünya Düzeninin Ortaya Çıkması
2.4.2. Kuruluşundan Günümüze Birleşmiş Milletler
2.4.3. Orta Doğu’nun Yeniden Şekillenmesinde Emperyalist Güçler
2.4.4. II. Dünya Savaşı’nın Ekonomik Sonuçları ve IMF

3. ÜNİTE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ
3.1. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI OLUŞAN YENİ GÜÇ DENGELERİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE MEYDANA GELEN SİYASİ GELİŞMELER
3.1.1. II. Dünya Savaşı Sonrası Küresel Güçler
3.1.2. Berlin Buhranı
3.1.3. Avrupa Birliği

3.2. ASYA VE AFRİKA’DAKİ SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELELERİ ÇERÇEVESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR
3.2.1. Avrupa Sömürgeciliğine Karşı Başkaldırı
3.2.2. Hindistan ve Pakistan
3.2.3. Emperyalist Devletlerin Afrika’daki İnsan Hakları İhlalleri
3.2.4. Orta Doğu’da Baas Rejimleri
3.2.5. Atatürk Önderliğindeki Türk Millî Mücadelesi’nin Bağımsızlık Mücadelesi Veren Milletlere Etkisi
3.2.6. Sömürgeciliğin Afrika’daki Siyasi ve Ekonomik Etkileri
3.3. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE DÜNYADA MEYDANA GELEN EKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER
3.3.1. İş Hayatında Kadınlar
3.3.2. ABD Ekonomik Politikalarının Para Piyasalarına Etkileri .
3.3.3. Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar
3.3.4. Sanatın Kitleler Üzerindeki Etkisi

3.3.5. Soğuk Savaş Dönemi’nde Spor Organizasyonları
3.3.6. Soğuk Savaş Dönemi’ndeki Bilimsel Gelişmeler
3.4. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER
3.4.1. Truman Doktrini ve Türkiye-ABD Yakınlaşması
3.4.2. Kore Savaşı ve Türk Dış Politikası
3.4.3. Türkiye’nin NATO’ya Üye Olması
3.4.4. NATO Üyeliği Sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Değişimler
3.5. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SİYASİ, SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞMELER
3.5.1. Toprak Reformu ve Demokrat Partinin Kurulma Süreci
3.5.2. Türk Demokrasi Tarihinde 1946-1950 Seçimleri
3.5.3. Demokrat Parti Döneminde Ekonomik ve Sosyakültürel Gelişmeler
3.5.4. Gümüş Motor

3.5.5. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi
3.5.6. Türkiye’nin İlk Otomobili Devrim
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2.5. II. DÜNYA SAVAŞI’NIN KÜLTÜREL, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ETKİSİ
2.5.1. II. Dünya Savaşı’nda Geliştirilen Askerî Teknolojiler
2.5.2. II. Dünya Savaşı’nın Kültürel Etkileri
2.6. II. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’NİN İZLEDİĞİ DIŞ POLİTİKA STRATEJİLERİ
2.7. II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYOKÜLTÜREL GELİŞMELER
2.7.1. II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye İç Siyaseti
2.7.2. Demirağ ve Hürkuş
2.7.3. Türkiye’de Radyo Yayıncılığının Kuruluşu ve Gelişimi
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

4. ÜNİTE YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI
4.1. YUMUŞAMA DÖNEMİ’NDE ORTAYA ÇIKAN SİYASİ VE ASKERÎ GELİŞMELER
4.1.1. Yumuşama Dönemi (Detant)
4.1.2. Kruşçev-Kennedy Görüşmesi ve Etkileri
4.1.3. Yumuşama Dönemi Çatışmaları
4.1.4. Bağlantısızlar Hareketi’nin Doğuşu

4.2. KÜRESEL GÜÇLERİN ENERJİ KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ  REKABETİNİN ORTA DOĞU’DAKİ SİYASİ GELİŞMELERE ETKİLERİ
4.2.1. Arap-İsrail Savaşları
4.2.2. 1960 Sonrası Enerji Kaynaklarındaki Değişim ve 1973 Petrol Krizi
4.2.3. İran-Irak Savaşı
4.3. YUMUŞAMA DÖNEMİ’NDE DÜNYADAKİ EKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER
4.3.1. Dünya Ticaret Hacmindeki Değişim
4.3.2. ABD’de Irkçılık Karşıtı Hareketler
4.3.3. 68 Kuşağı
4.3.4. Kadın Hakları Sorunları
4.3.5. Spor, Sanat ve Müziğin Topluma Etkileri
4.3.6. Dünyada Uzay Çalışmaları ve Askerî Teknolojinin Gelişimi
4.4. YUMUŞAMA DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ETKİLEYEN GELİŞMELER
4.4.1. Türkiye’nin ABD ve SSCB ile İlişkileri
4.4.2. Türk-Yunan İlişkileri
4.4.3. Ermeni Diasporası

4.5. YUMUŞAMA DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SİYASİ, SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK GELIŞMELER
4.5.1. Türkiye’de Göçler ve Türk Toplumuna Etkileri
4.5.2. 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi
4.5.3. Televizyon Yayınlarının Türk Toplumuna Etkileri
4.5.4. 1970-80 Yılları Arasında Türkiye’de Kültür ve Sanat
4.6. 1980’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DEKİ İÇ VE DIŞ GELİŞMELER
4.6.1. Siyasi Yaşamın Liberalleşmesi
4.6.2. Türkiye’deki Ekonomik Gelişmeler
4.6.3. Ertuğrul Fırkateyni Olayından Günümüze Türk-Japon İlişkileri
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

5. ÜNİTE KÜRESELLEŞEN DÜNYA
5.1. SSCB’NİN DAĞILMASI VE TÜRK CUMHURİYETLERİ’NİN BAĞIMSIZLIKLARINI KAZANMALARI
5.2. AVRUPA’DA MEYDANA GELEN SİYASİ GELİŞMELER
5.2.1. Doğu Avrupa Ülkelerindeki Değişimler
5.2.2. AB’nin Genişlemesi
5.2.3. AB ve Türkiye
5.3. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ORTA DOĞU VE AFGANİSTAN’DA MEYDANA GELEN SİYASİ GELİŞMELER
5.3.1. Filistin Merkezli Orta Doğu Politikaları
5.3.2. 1990 ve 2003 Körfez Savaşları
5.3.3. 11 Eylül Sonrası ABD Dış Politikası
5.3.4. Orta Doğu’da Su Sorunu

5.4. KÜRESELLEŞEN DÜNYADAKİ EKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER
5.4.1. 1980 Sonrası ABD ve Avrupa’daki Neoliberal Ekonomik Politikalar
5.4.2. İnsan Hayatında Uydu ve İletişim Teknolojisi
5.4.3. Sağlık Alanındaki Gelişmeler
5.4.4. Sinema Endüstrisinin ve Uluslararası Spor Organizasyonlarının Küresel Ekonomiye Etkisi
5.4.5. Eğlence Kültüründe Yaşanan Değişim
5.5. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ÖNE ÇIKAN OLAY VE OLGULAR
5.5.1. Arap Baharı

5.5.2. Mülteci Sorunu ve Bu Soruna Devletlerin Yaklaşımı
5.5.3. Siber Dünya ve Etkileri
5.5.4. Kapitalizm ve Endüstriyel Üretimin Topluma Etkileri
5.6. 1990 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER
5.6.1. Bulgaristan’daki Türkler ve Türkiye-Bulgaristan İlişkileri
5.6.2. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu Politikaları
5.6.3. Irak ve Suriye’deki Siyasi, Sosyal Gelişmelerin Bölgeye Etkileri
5.6.4. Küresel Terörizm .
5.6.5. Türk Kızılayı

5.7. 1990 SONRASI TÜRKİYE’DE YAŞANAN SİYASİ, EKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER
5.7.1. 1990 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Gelişmeler
5.7.2. 28 Şubat Postmodern Darbesi
5.7.3. Etnik, İdeolojik ve Mezhep Temelli Çatışmaların Toplum HayatınaEtkileri
5.7.4. Gezi Parkı Olayları
5.7.5. FETÖ ve 15 Temmuz
5.7.6. Bilime Hizmet Eden Dört Türk Bilim İnsanı
5.7.7. Türkiye’deki Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. EK: PERFORMANS ÇALIŞMASI
2. EK: PROJE ÇALIŞMASI
3. EK: PROJE ÇALIŞMASI
CEVAP ANAHTARI

2019 yılı ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ 1 çıkmış sınav soruları 1. dönem

2. dönem aol ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ 1 test çöz 2019 yılı 

açık öğretim lisesi 2019 yılı ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ 1 dersi 3. dönem

aöl ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ 1 online test çöz 2020 yılı 1. dönem

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ 1 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR