Biyoloji 1

2019 yılı 2. Dönem
admin
Ekim 15, 2023
141 views

1.Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir?


2. Aşağıda canlıların ortak özelliklerinden birine ait örnekler verilmiştir.

- Amipin besin uyaranına yalancı ayaklar oluşturması

- Küstüm otu bitkisinin dokunulduğunda yapraklarını kapatması

- Ceylan yavrusunun çitadan kaçarak uzaklaşması

Buna göre verilen örnekler aşağıdaki özelliklerden hangisine ait olabilir?


3. I. Bitkiler

II. Hayvanlar

III.Mantarlar

Yukarıdaki canlı gruplarından hangilerinde eşeysiz üreme ile birey sayısı artışı gerçekleşebilir?


4. Karada yaşayan hayvanların bazılarının terleme yolu ile vücut sıcaklıklarını düşürmeleri suyun aşağıdaki
özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?


5. Aşağıda pH değerleri verilen maddelerden hangisi asidik özellik gösterir?


6. Aşağıdakilerden hangisi otçul bir hayvanın bitkilerden aldığı organik bir besin maddesi değildir?


7. Oda sıcaklığında doymuş yağlar genellikle katı hâlde, doymamış yağlar ise sıvı hâlde bulunur.

Buna göre aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi doymuş yağlardandır?


8. Proteinlerin eter, kloroform gibi çözücüler ile sıcaklık, pH, tuz derişimi gibi koşullarda yapısının ve işlevinin bozulmasına denatürasyon denir.

Buna göre,

I. maltozun maltaz enzimi ile hidrolize uğraması,

II. hayvansal kuyruk yağının ısıtılması ile sıvılaşması,

III.yumurtanın haşlanması ile katılaşması

olaylarından hangileri denatürasyona örnektir?


9. Vitaminler;

I. enerji kaynağı,

II. düzenleyici,

III.direnç artırıcı

insanlarda verilen olaylardan hangileri için kullanılabilir?


10.
Enzimler düşük sıcaklık değerlerinde inaktif duruma geçtiklerinden, yüksek sıcaklık değerlerinde ise yapıları bozulduğundan çalışmazlar. Enzimlerin en verimli çalıştığı sıcaklık değeri ise optimum sıcaklık (genellikle 35°C) olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi enzimatik bir tepkimenin reaksiyon hızının sıcaklığa bağlı değişimine ait olabilir?
(Reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler optimum değerdedir.)

11. Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi ökaryot ve prokaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?


12. • A/T, G/C, Pürin/Pirimidin oranları 1’e eşittir.

• Ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplastlarda; prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada bulunur.

• Yapısında deoksiriboz şekeri vardır.

Özellikleri verilen organik bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir?


13. Yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmeyen bir kişide;

I. insülin direnci,

II. obezite,

III.diyabet

verilen sağlık sorunlarından hangileri ortaya çıkabilir?


14. Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi iki katlı zara sahip olup bitkilerde nişasta, lipit ve protein gibi maddeleri depolar?


15. Ökaryot hücrelerde çekirdek;

I. protein sentezi,

II. büyüme ve gelişme,

III.bölünme

verilen faaliyetlerden hangilerini yönetir ya da denetler?


16.
Yukarıda bir küp şekerin suda çözünmesi şematize edilmiştir.
Buna göre küp şekerin suda çözünmesi ve dağılması aşağıdaki madde geçiş yöntemlerinden hangisi ile tanımlanabilir?

17.
Yukarıda bir bitki hücresinin yoğunluğu bilinmeyen ortamda I durumundan II durumuna değişimi şematize edilmiştir.

Buna göre hücrenin konulduğu ortam ve hücrede gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Ortam <----> Olay


18. Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan maddelerin enerji harcanarak hücre zarındaki cepler aracılığıyla hücre içerisine alınımı aşağıdaki madde taşınım yöntemlerinden hangisi ile gerçekleştirilir?


19. Kontrollü deneylerde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene ise bağımlı değişken denir. Özdeş iki bitki ile hazırlanan bir deney düzeneğinde sıcaklık, su miktarı, karbondioksit miktarı, toprak çeşidi, toprak miktarı, saksı büyüklüğü gibi faktörlerin bitki büyümesine etkisi ölçülmüştür.

Buna göre deney düzeneğinde aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişken olamaz?


20. Aşağıda verilen bilimsel yöntem basamaklarından hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleştirilir?

SPONSOR

Açık Lise Biyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Biyoloji 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Biyoloji 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Biyoloji 1 çıkmış sınav soruları 2023 yılı 2. Dönem

Biyoloji 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2023

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 yılı Biyoloji 1 dersi 2. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Biyoloji 1 dersi 2. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Biyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

SPONSOR
 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Biyoloji 1 Soru Çözmenin Avantajları 2023

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Biyoloji 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Biyoloji 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 1. Dönem Sınav Tarihi
23.12.2023 - 24.12.2023
Sponsor