Açık Lise 2023 Yılı 3. Dönem Mezun Olan Öğrencilerin Diploma İşlemleri

admin
Ağustos 27, 2023
50 views

DİPLOMA İŞ VE İŞLEMLERİ

10.01.2020 tarih ve 750563 sayılı 2020/1 Genelge kapsamında mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini “halk eğitimi merkezi müdürlükleri” yürüteceklerdir. Bu nedenle, tüm yasal sorumluluk ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizin görev ve sorumluluğundadır.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri;

–  Aynıİlçede Birden Fazla Halk Eğitimi Merkezi Varsa Diploma Basacak ve Basmayacak Olan Halk Eğitimi Merkezleri Listesinde ismi karşısında “diploma basacak mı?” “EVET”  olan halk eğitimi merkezi müdürlükleri diploma basacaktır.

–  2022-3 Döneminde mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini;  “Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu” doğrultusunda yapacaklardır.

–  Matbu diploma taleplerini, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

–  Mezun öğrencilerin diploma ile ilgili tüm iş ve işlemlerini, ortaöğretim kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştireceklerdir.

–  Mezun olan öğrencilere ait diploma evraklarının mevzuat çerçevesinde muhafaza edilmesinden birinci derecede sorumludurlar.

–  “Diploma Basımı” sırasında sehven yapılacak “Sisteme Kaydet” işlemleri veya yazıcıdan kaynaklı yanlış diploma basımları için “AÖL Bilgi İşlem Sistemi Mezuniyet İşlemleri” menüsü altında “Diploma İptal” menüsü kullanılacaktır.

 

Mezun olan öğrencilerimize diplomalarını teslim ederken;

1. Öğrenci tarafından diploma defterine imza atılması,

2.  Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemindeki “Diploma Takip” kısmına; “Diploma Öğrenci Tarafından Alındı” ibaresinin, diplomayı teslim eden görevli tarafından kaydedilmesi gerekmektedir.

 

– “Aynı İlçede Birden Fazla Halk Eğitimi Merkezi Varsa Diploma Basacak ve Basmayacak Olan Halk Eğitimi Merkezleri Listesi” için tıklayınız.

– “10.01.2020 Tarih ve 750563 Sayılı 2020/1 Numaralı Genelge” için tıklayınız.

– “Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu” için tıklayınız.

– “Diploma İş ve İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” için tıklayınız.

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR