(998) MATEMATİK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
41 views
(998) MATEMATİK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi önerme değildir?

A) En küçük rakam 1’dir. B) Ankara, Türkiye’nin başkentidir. C) Kare, dört kenarı olan bir çokgendir. D) Tiyatroya gitmeyi seviyorum.

2. (pʹ ∧ q) ∨ p ≡ 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 1’dir?

A) p ∨ q B) p ∧ q C) p ⇒ q D) p  q

3. (p ⇒ p´) ⇒ p bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

A) 0 B) 1 C) p D) p´

4. A = {x | -4 ≤ x < 3, x ∈ Z⁻ } kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 7

5. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir.

s(A) = 7 ve s(B) = 3 olduğuna göre s(AB) en az kaçtır?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

6. (x³ , 2y +1) = (-8, 13) olduğuna göre x · y kaçtır?

A) -15 B) -12 C) 12 D) 15

7. A∩(A´∩B) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) A B) B C) E D) Ø

8. Bir a sayısının çarpma işlemine göre tersi b sayısıdır.

b sayısının toplama işlemine göre tersi 3 olduğuna göre a sayısı kaçtır?

A) -3 B) -1/3 C) 1/3 D) 3

9. [-6+3:3)+(2-2·4)] işleminin sonucu kaçtır?

A) -11 B) -9 C) -7 D) -5

10. Dört basamaklı 327A sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A’nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9

11. Bir kitaplıktaki kitaplar beşerli sayıldığında 3, altışarlı sayıldığında 4 kitap artmaktadır.

Bu kitaplıkta 60’tan az kitap olduğuna göre en fazla kaç kitap vardır?

A) 56 B) 57 C) 58 D) 59

12. 3a4b sayısı 10 ile tam bölünebilmektedir.

Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için a’nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 15 B) 13 C) 10 D) 7

13. -2 < a < 4 ve 3 < b < 6 olduğuna göre a + b ifadesinin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) (1, 10) B) (1, 10] C) [1, 10) D) [1, 10]

14. 5x – 1 < 7x + 10 eşitsizliğini sağlayan kaç x negatif tam sayısı vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

15. |x| < 2 olmak üzere, |x -5| + |2 -x| – |x +3| işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 – 3x B) 10 – x C) 4 – 3x D) -x

16. |2x -3| = 5 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {-4, -1} B) {-1, 4} C) {-4, 1} D) {1, 4}

denklem sistemini sağlayan x kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 1 D) 2

işleminin sonucu kaçtır?

A) -9 B) -6 C) 6 D) 9

19. 8²ˣ⁺¹ = 32³ olduğuna göre x kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

işleminin sonucu kaçtır?

A) -6 B) -2 C) 2 D) 6

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR