(482) SEÇMELİ SANAT TARİHİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 1, 2023
44 views
(482) SEÇMELİ SANAT TARİHİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Orta Asya mezar yapısına ne ad
verilmektedir?
A) Grifon B) Fresk
C) Kurgan D) Aplike

2. Türk heykel sanatının en önemli örneklerine – – – – yapılan kazı ve araştırmalarda rastlanmıştır. Balbalların yanı
sıra, Türk kahramanı Kültigin ve eşine
ait heykel parçaları bulunmuştur.
Bu metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Orhun Vadisi’nde
B) Batı Anadolu’da
C) Mezopotamya’da
D) Orta Doğu’da

3. Kök Türklerde ev ve saray gibi mimari eserlerin olmamasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazıyı kullanmaları
B) Göçebe yaşamaları
C) Madenleri işlemeleri
D) Bağımsızlığa önem vermeleri

4.   • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinlerdir.
• Türk kültür ve tarihiyle ilgili ilk yazılı
belgelerdir.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Sekiz Yükmek
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Orhun Anıtları
D) Hünernâme

5. Toprak boyalar kitreli suyun yüzeyine
serpilir; at kılından fırça ile desen
yapılır, kâğıt desenlenmiş suyun yüzeyine kapatılır, bir süre tutulduktan
sonra kaldırılarak kurutulur.
Bu cümlede aşağıdaki sanatlardan
hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?
A) Minyatür B) Cilt
C) Tezhip D) Ebru

6. Aşağıdakilerden hangisi dinî mimari içerisinde yer alır?
A) Saray B) Kümbet
C) Ribat D) Kervansaray

7. Hz. Ömer Camii isimli eserin diğer
adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Nebevi
B) Kordoba Camii
C) Kubbet-üs Sahra
D) Isfahan Mescid-i Cuma

8. İslam sanatında cami avlularında
yer alan ve abdest almaya yarayan, üstü konik çatı ya da kubbeyle örtülü, çokgen veya daire planlı
su yapısına ne ad verilir?
A) Şadırvan B) Mukarnas
C) Eyvan D) Bedesten

9. Tolunoğlu Camii aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?
A) Bağdat B) Tunus
C) Kahire D) Şam

10. Türkiye Selçuklu Dönemi’nde yapılan aşağıdaki camilerden hangisi
“transept planlı” camilere örnektir?
A) Konya Alaeddin Camii
B) Divriği Ulu Camii
C) Malatya Ulu Camii
D) Diyarbakır Ulu Camii

11. Bursa Ulu Camii hangi Osmanlı
padişahı tarafından yaptırılmıştır?
A) Yıldırım Bayezit
B) Sultan II. Murat
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Orhan Bey

12. Mimar Sinan’ın “çıraklık dönemi
eserim” olarak nitelendirdiği cami
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edirne Selimiye
B) İstanbul Şehzade
C) İstanbul Süleymaniye
D) Edirne Beyazıt

13. İslam mimarisinin ilk türbesi olarak kabul edilen Kubbet-üs
Süleybiye hangi devlete aittir?
A) Abbasiler B) Emeviler
C) Fatımiler D) Memlükler

14. Aşağıdakilerden hangisi
Anadolu’da kurulan medreselerden değildir?
A) Karatay B) Yağıbasan
C) Cacabey D) Nizamiye

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Dönemi’nde inşa edilen saraylardandır?
A) Uheydir
B) Tirmiz
C) Yıldız
D) Leşger-i Bazar

16. Endülüs Emevileri Dönemi’nde,
Elhamra Sarayı’nda sultanın davalara baktığı ve halkını kabul ettiği
bölüme ne ad verilmiştir?
A) Divan B) Meşver
C) Harem D) Birun

17. İslam Devletleri’nde Dar’üş-şifalar
hangi alanda hizmet vermiştir?
A) Sağlık B) Ticaret
C) Güvenlik D) Adalet

18. Osmanlı Devleti’nde mali kayıtlarda kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divanî B) Siyakat
C) Rik’a D) Nesih

19. Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eser
hangi ressam tarafından yapılmıştır?
A) Şeker Ahmet Paşa
B) Hüseyin Zekai Paşa
C) Süleyman Seyyid Bey
D) Osman Hamdi Bey

20. Viyana seyahati sırasında gördüğü
heykellerden etkilenerek kendi
heykelini yaptıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sultan Abdülmecid
B) III. Ahmet
C) Sultan Abdülaziz
D) II. Abdülhamit

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR