(445) SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 14, 2023
43 views
(445) SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi nöronlarda impuls iletim hızını artırır?
A) Miyelin kılıf bulundurma
B) Çok sayıda nörona bağlanma
C) Uzun bir aksona sahip olma
D) Çok sayıda dendrit bulundurma

2. İnsanda solunum, dolaşım ve
öksürme reflekslerinin kontrol
edildiği merkezî sinir sistemi yapısı hangisidir?
A) Omurilik B) Omurilik soğanı
C) Ön beyin D) Beyincik

3. Aşağıdakilerden hangisi tiroit bezi
tarafından üretilir?
A) Antidiüretik hormon (ADH)
B) Oksitosin
C) Kalsitonin
D) Adrenalin

4. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi
hastalıklarından değildir?
A) Multipl skleroz (MS)
B) Depresyon
C) Epilepsi
D) Menisküs


Sağlıklı bir insanın gözündeki görüntü oluşumu şekilde gösterilmiştir.

Buna göre X ile gösterilen görüntünün ters düştüğü yapı hangisidir?
A) Ağ tabaka B) İris
C) Mercek D) Sert tabaka

6. Aşağıdakilerden hangisi duyu
organlarının sağlığını korumaya
yöneliktir?
A) Sivri cisimlerle kulağı temizlemek
B) Burun kıllarını koparmak
C) Banyo sayısını azaltarak üst deri
katmanını korumak
D) Bilgisayar ekranına uzun süre
bakmaktan kaçınmak

7. Aşağıdakilerden hangisi insanda
destek hareket sisteminin görevidir?
A) Yaşamsal organları dış etkilere
karşı korumak
B) Kanda kalsiyum dengesini sağlayan hormonları üretmek
C) Dış çevreden aldıkları uyarıları
beynin ilgili merkezine iletmek
D) Sindirim enzimleri üretmek

8. Aşağıdakilerden hangisi düz kaslar için doğrudur?
A) İsteğimizle çalışan kaslardır.
B) Mikroskopta incelendiğinde dallanmış görünür.
C) Tek çekirdekli mekik şeklinde hücrelerden oluşur.
D) Mikroskopta incelendiğinde bantlı
yapı gösterir.

9. Aşağıdaki eklem örneklerinden
hangisinin hareket kabiliyeti en
yüksektir?
A) Sırt omurları arasındaki eklemler
B) Parmak kemikleri arasındaki eklemler
C) Bel omurları arasındaki eklemler
D) Kafatası kemikleri arasında bulunan eklemler

10. Aşağıdakilerden hangisi destek
hareket sistemi hastalığıdır?
A) Vertigo B) Artrit
C) Miyop D) Menenjit

11. İnsana ait aşağıdaki yapılardan
hangisinde besinlerin sindirimi
gerçekleşmez?
A) Mide B) İnce bağırsak
C) Pankreas D) Ağız


İnsan sindirim sistemi ve yardımcı

yapılar şekilde gösterilmiştir.
Hangi harfle gösterilen organ safra salgısını üretir?
A) K B) L C) M D) N

13. İnce bağırsakta bulunan villus ve
mikrovillusların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnce bağırsağın emilim yüzeyini
artırmak
B) Sindirilmemiş besinlerin daha hızlı
sindirilmesini sağlamak
C) Sindirilemeyen atıkları vücut dışına atmak
D) Enzim ve besinlerin bulamaç
hâline gelmesini sağlamak

14. Dışkının daha sık ve sulu atılmasına bağlı vücudun su kaybetmesine neden olan sindirim sistemi
hastalığı hangisidir?
A) Kabızlık B) Hemoroit
C) İshal D) Gastrit

15. Aşağıdakilerden hangisi küçük
kan dolaşımında bulunmaz?
A) Sağ karıncık
B) Akciğer kılcalları
C) Sol kulakçık
D) Sol karıncık

16. Aşağıdakilerden hangisi yapısında
kas bulundurmaz?
A) Kalp B) Atardamar
C) Toplardamar D) Kılcal damar

17. Damarlardaki kan akış hızı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kılcal damar kan akış hızı toplardamarlardan yavaştır.
B) Atardamar kan akış hızı toplardamardan yavaştır.
C) Toplardamar kan akış hızı diğer
damarlardan daha yüksektir.
D) Atardamar kan akış hızı en yavaştır.

18. Kan pulcuklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Büyük çekirdeklidir.
B) Kanın pıhtılaşmasında görev alır.
C) Antikorları üretir.
D) Solunum gazlarını taşır.

19. Lenf dolaşımıyla ilgili hangisi doğrudur?
A) Kalpten çıkan kanı dokulara taşır.
B) Kan dolaşımına göre oldukça hızlıdır.
C) Bağışıklığa katkı sağlar.
D) Atardamar ağlarından oluşur.

20. Aşağıdakilerden hangisi vücudun
savunma mekanizmasının birinci
hattında bulunur?
A) Antikorlar
B) İnterferonlar
C) Fagositoz yapan hücreler
D) Derinin bariyer etkisi

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR