(443) BİYOLOJİ 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 20, 2023
26 views
(443) BİYOLOJİ 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi hücre
bölünmesi ile gerçekleşmez?
A) Yeni doğmuş bebeğin yetişkin
insana dönüşmesi
B) Tempolu koşudan sonra hızlı soluk alıp verme
C) Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaşması
D) Küçük bir tohumun ağaca dönüşmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi hücre
bölünmesi sırasında ökaryot ve
prokaryot hücrelerde ortak olarak
görülür?
A) DNA’nın kendini eşlemesi
B) Bölünmenin çekirdek kontrolünde
gerçekleşmesi
C) Basit şekilde ikiye bölünme görülmesi
D) Zarlı organellerin kaybolması

3. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ile
gerçekleşemez?
A) Tek hücrelilerde üreme
B) Çok hücrelilerde yaraların iyileşmesi
C) Çok hücrelilerde büyüme ve gelişme
D) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması

4. Mitoz sırasında kromozomların hücrenin ekvatoral düzlemine dizildiği
evre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Profaz B) Anafaz
C) Metafaz D) Telofaz

5. Aşağıdakilerden hangisi mitoz geçiren hücrenin bitki hücresi olmadığına kanıt olabilir?
A) DNA eşlenmesinin olması
B) Kardeş kromatitlerin ayrılması
C) Ara plak oluşumu görülmesi
D) Sitoplazma boğumlanmasının
olması

6. Aşağıdakilerden hangisi mayozda
görülmez?
A) Sonunda iki yeni hücre oluşur.
B) Tetrat oluşumu gerçekleşir.
C) Sonunda üreme hücreleri oluşur.
D) Genetik çeşitlilik görülür.

7. Eşeysiz üremeye ait iki örnek verilmiştir.
– Bitkiden alınan dal köklendirilerek
yeni bir bitki elde edilmiştir.
– Denizyıldızının kopan kolundan
yeni bir denizyıldızı oluşmuştur.
Bu örneklerin sırasıyla doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Partenogenez – tomurcuklanma
B) Vejetatif üreme – rejenerasyon
C) Vejetatif üreme – partenogenez
D) Sporla üreme – rejenerasyon

8. Mayoz esnasında tetrat, sinaps ve
cross-over olaylarının görüldüğü
evre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Profaz I B) Metafaz II
C) Profaz II D) Anafaz I

9. Aşağıdakilerden hangisi mayozun
özelliklerindendir?
A) Vücut hücrelerinde görülür.
B) Yaraların iyileşmesini sağlar.
C) Kromozom sayısı yarıya iner.
D) Oluşan hücrelerin genetik yapısı
ana hücre ile aynıdır.

10. Aşağıdaki canlıların hangisi sadece eşeyli üreyebilir?
A) Çilek B) Mantar
C) Arı D) Kuş

11. Eşeyli üreme iki önemli olaya dayanır.
Bu iki olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mitoz – mayoz
B) Mitoz – döllenme
C) Mayoz – döllenme
D) Döllenme – rejenerasyon

12. Canlı soylarına ait benzerlik ve
farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan faktörlerin nesilden nesile
nasıl aktarıldığını inceleyen bilim
dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekoloji B) Kalıtım
C) Fizyoloji D) Biyokimya

13. İlk üç çocukları kız olan bir ailenin,
dördüncü çocuklarının kız olma
ihtimali kaçtır?
A) 1/3 B) 1/2
C) 1/8 D) 1/4

14. AaBBEe genotipine sahip birey
aşağıdaki gametlerden hangisini
oluşturamaz?
A) aBE B) ABE
C) ABe D) AbE

15. Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki
bezelyenin çaprazlanmasından
yeşil ve buruşuk tohumlu bezelye
oluşma ihtimali kaçtır?
(Bezelyelerde sarı tohumluluk yeşil
tohumluluğa, düz tohumluluk buruşuk
tohumluluğa baskındır)
A) 1/16 B) 3/16
C) 9/16 D) 15/16

16. A kan grubu anne ile B kan grubu
babanın ilk çocukları O kan grubu
olmuştur.
Buna göre bu ailenin ikinci çocuklarının AB kan grubu olma ihtimali
kaçtır?
A) 1/2 B) 1/4
C) 1/8 D) 3/8

17. Aşağıdakilerden hagisi sağlıklı bir
insanda dişi bireyin taşıdığı eşey
kromozomlarıdır?
A) XY B) XX
C) XXX D) XXY

18. İnsanda renk körlüğü X kromozomu
üzerinde taşınan çekinik bir hastalıktır.
Bu hastalık bakımından taşıyıcı
anne ile sağlıklı babanın çocukları
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Taşıyıcı erkek
B) Sağlıklı dişi
C) Hasta erkek
D) Taşıyıcı dişi

19. Aşağıdakilerden hangisi akraba
evliliği sonucunda oluşan hastalıklardandır?
A) Uçuk B) Gastrit
C) Talasemi D) Grip

20. Aşağıdakilerden hangisi genetik
varyasyonlara neden olan olaylardan değildir?
A) Kromozomların bağımsız dağılımı
B) Cross-over
C) Mutasyon
D) Mitoz

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR