(425) SEÇMELİ FİZİK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 20, 2023
40 views
(425) SEÇMELİ FİZİK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Uzayda yönlendirilmiş doğru parçasına vektör denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
vektörel büyüklüklerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Şiddet (büyüklük)
B) Başlangıç (uygulama) noktası olması
C) Doğrultu ve yönünün olması
D) Temel büyüklük olması

2. Kuvvet vektörü F sembolü ile gösterilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin büyüklüğü (şiddeti) diğerlerine göre en küçüktür?
A) F2 B) – F
C) F D) 2F

 

3. Paralel kenar yöntemi ile bileşke vektörün büyüklüğü (şiddeti) bulunurken R² = F²₁ + F²₂ + 2 · F₁ · F₂ .cos0 bağıntısı ile bulunur. O noktasına uygulanan kuvvetler F₁ = 3N ve F₂ =5N aralarındaki açı 60° dir.

Buna göre bu iki kuvvetin bileşkesinin büyüklüğü (şiddeti) kaç N’ dur? (sin60° = √3/2 ve cos60° = 1/2)
A) 4 B) 6 C) 7 D) 8

4. Doğuya doğru aynı yönde giden iki
arabadan, K arabasının hızı 60 km/h
ve L arabasının hızı 20 km/h’ tir.
Buna göre K arabasının L arabasına göre bağıl hızının büyüklüğü
kaç km/h’ tir?
A) 20 B) 40 C) 60 D) 80

5. Akıntı hızı sabit ve V m3 /s a = olan
bir nehirde, su motoru nehire göre
V m8 /s m = hızla ters yönde yüzmektedir.
Buna göre nehirin kıyısında duran
gözlemci su motorunun kaç m/s
hızla gittiğini görür?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 8

6. Sürtünmeli yatay düzlemde
F N = 20 ’ luk kuvvetle çekilen kutunun kütlesi m = 5 kg’ dır.
Kutu ile yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı k = 0,5 olduğuna
göre kutunun hareketi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(g = 10 N/kg)
A) Hareket etmez.
B) Sabit hızla kuvvet yönünde hareket eder.
C) İvmeli hareket eder.
D) Kuvvet ile ters yönde sabit hızla
hareket eder.

7. Kütlesi 50 kg olan Fatma yukarı
doğru sabit 2 m/s2
ivme ile hızlanan bir asansörde baskül ile tartıldığında basküldeki değeri kaç N
olarak görür? (g = 10 m/s2)
A) 300 B) 400 C) 500 D) 600

8. Bir hareketlinin hızı eşit zaman aralıklarında eşit miktarda artıyorsa hareketlinin yaptığı harekete düzgün
hızlanan doğrusal hareket denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
düzgün hızlanan harekete örnek
olabilir?
A) 200 km/h sabit hızla giden tren
B) Düzgün doğrusal hareket eden
gemi
C) Trafik ışıklarında bekleyen, yeşil
ışık yandığında hareket eden otobüs
D) 100 km/h hızla giderken fren yaparak duran araba


Buna göre araba hangi zaman aralığında +x yönde düzgün yavaşlayan doğrusal hareket yapmıştır?
A) 0 – 10 B) 10 – 20
C) 20 – 30 D) 30 – 40

10. Serbest düşen cismin hızı arttıkça
hava direnci artacak ve bir süre sonra hava direnci cismin ağırlığına eşit
olacaktır.
Buna göre cisme etki eden net
kuvvetin ve cismin ivmesinin sıfır
olduğu andaki hızına ne ad verilir?
A) Doğrusal hız B) Limit hız
C) Sıfır hız D) Yavaşlayan hız

Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda atış hareketi yapan bir cismin hızzaman grafiği verilmiştir.

Buna göre cismin hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (g = 10 m/s²)
A) Yukarı yönlü düşey atış hareketi
yapmıştır.
B) Cismin çıkabileceği maksimum
yükseklik 10 metredir.
C) Cismin uçuş süresi 1 saniyedir.
D) Yatay atış hareketi yapılmıştır.

12. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda, bir top yer seviyesinden yatayla 53° açı yapacak şekilde
50 m/s ilk hızla fırlatılıyor.
Buna göre topun uçuş süresi kaç
saniyedir?
(sin 53º = 0,8 , cos 53º = 0,6,t g2 V uç oy = ve g = 10 m/s2)
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

Bir cisme etki eden kuvvetin-yer değiştirmeye bağlı grafiği verilmiştir.

Cisim üzerinde kuvvetin yaptığı iş, cismin kinetik enerji değişimine eşit olduğuna göre 20 m yer değiştirdikten sonra cismin kinetik enerji değişimi kaç J’ dür?
A) 100 B) 200 C) 300 D) 400

14. Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği
ortamda 2 kg kütleli bir cisim 5 m
yüksekten serbest bırakılıyor.
Buna göre yere çarpma hızı kaç
m/s olur? (g = 10 m/s2)
A) 5 B) 10 C) 20 D) 25

15. Bir cisme uygulanan kuvvet ile kuvvetin uygulama süresinin çarpımına
itme denir.
Buna göre itme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Skaler bir büyüklüktür.
B) Birimi N.m’dir.
C) Enerji değişimine eşittir.
D) Momentum değişimine eşittir.

16. Kuvvetin bir cismi bir eksen etrafında
döndürme etkisine tork (moment)
denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) SI’ da tork birimi N.s’dir.
B) SI’ da tork birimi kg.m2/s2’dir.
C) T = F.d bağıntısı ile hesaplanır.
D) Vektörel bir büyüklüktür.

O noktası etrafında dönebilen çubuğa, F₁ , F₂ , F₃ ve F₄ kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor.

Buna göre hangi kuvvetin döndürme etkisi yoktur?
A) F1 B) F2 C) F3 D) F4

Türdeş ve düzgün kareli sistemde 2m, 2m ve 4m kütleli cisimler bulunmaktadır.

Buna göre, cisimlerin oluşturduğu sistemin ağırlık merkezi K, L, M ve N noktalarından hangi nokta üzerindedir?
A) K B) L C) M D) N

19. Basit makinelerdeki kuvvet kazancı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Yük X Kuvvet B) İş X Yük
C) ü Kuvvet Y k D) Kuvvet İş

20. Aşağıdaki basit makinelerden hangisi amacına uygun kullanıldığında
kuvvetten kazanç sağlayabilir?
A) Cımbız B) Tahterevalli
C) Sabit makara D) El arabası

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR