(424) FİZİK 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 31, 2023
134 views
(424) FİZİK 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Esnek bir ortamda enerjinin taşınmasını sağlayan titreşim ve sarsıntıya dalga denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi esnek ortama örnek verilemez?

A) Hava B) Su C) Sarmal bir yay D) Cam boru

2. İplerle aynı ortamda oluşturulan aşağıdaki dalgalardan hangisinin enerjisi en fazladır? (Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)

A) B) C) D)

3. Periyodik dalga üreten bir kaynak saniyede 6 dalga üretiyorsa frekansı kaçtır?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 24

4. Derin ortamdan sığ ortama ilerleyen dalgaların hız ve dalga boylarında aşağıdaki değişimlerden hangisi meydana gelir?

A) Hız ve dalga boyu küçülür. B) Hız ve dalga boylarında değişim olmaz. C) Hız ve dalga boyu artar. D) Hız küçülür dalga boyu artar.

5. Aşağıdaki dalga çeşitlerinden hangisi mekanik dalgalara örnek verilir?

A) Mikrodalga B) Görünür ışık C) Su dalgası D) X-ışınları

6. Esnek bir yay üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yay üzerinde oluşturulan dalgaların yayılma hızı artar?

A) Yay üzerinde frekansı büyük dalgalar oluşturulursa B) Yayı geren kuvvetin şiddeti azaltılırsa C) Daha hafif yay kullanılırsa D) Yay üzerinde frekansı küçük dalgalar oluşturulursa

Şekildeki gibi kalın yaydan ince yaya gönderilen bir atmanın yansıması ve iletilmesi aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) B) C) D)

Havalanan bir uçağın ses dalgasının uçaktan uzaklaştıkça genliğinin zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir.

Buna göre K, L, M ve N zaman dilimlerinin hangisinde ses dalgasının genliği en küçük değeri alır?

A) K B) L C) M D) N

9. Aynı frekansa sahip ses dalgalarının farklı kaynaklardan çıkması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Periyot B) Rezonans C) Sesin tınısı D) Sönümleme

Çukur engele gönderilen şekildeki KL doğrusal dalganın engelden yansıması nasıl olur?

A) B) C) D)

Ayşe, Oya ve Ali yüzeyi kayalık olan dağdan uzaklıkları şekildeki gibi 15 m, 12 m ve 50 m’dir.

Ayşe, Oya ve Ali sırayla dağa doğru bağırdıklarında hangileri sesinin yankısını duyabilir?

A) Ayşe B) Oya C) Ali D) Ayşe ve Oya

12. Ses dalgalarının sadece cihazlar tarafından kaydedilip insanların hissetmediği deprem büyüklüğü sayısal olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 – 1,9 B) 4 – 4,9 C) 5 – 5,9 D) 6 – 6,9

Şekildeki noktasal bir ışık kaynağının 3d, 5d ve 8d uzaklıktaki K, L ve M noktalarında oluşturacağı aydınlanma şiddetleri EK, EL ve EM nin büyüklük ilişkisi nedir?

A) EK = EL = EM B) EK > EL > EM C) EM > EL > EK D) EL > EK > EM

14. Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam maddeye örnek verilir?

A) Taş B) Cam C) Yağlı kâğıt D) Su

Şekildeki yansıtıcı yüzeye 30° lik gelme açısı ile gelen ışının yansıma açısı kaçtır? (N = Yüzeyin normali)

A) 20° B) 30° C) 60° D) 90°

16. Aşağıdakilerden hangisi bir cismin düzlem aynada oluşan görüntüsünün özelliklerinden biri değildir?

A) Görüntü cisme göre düzdür. B) Görüntü sanaldır. C) Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir. D) Görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya olan uzaklığının iki katıdır.

Şekildeki bir çukur aynaya asal eksene paralel gönderilen K ışık ışını yansıdıktan sonra I, II, III ve IV yollarından hangisini izleyebilir? (F = Odak noktası, M = Merkez noktası, T = Tepe noktası)

A) I B) II C) III D) IV

• Işık ışını az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır.

• Işık ışını, çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır

Buna göre çizilen şekildeki X, Y ve Z ortamlarının kırıcılıklarının (nX, nY ve nZ) büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) nY > nX > nZ B) nX > nY > nZ C) nZ > nX > nY D) nZ = nX > nY

19. I. Mikroskop

II. Dürbün

III. Fotoğraf makineleri

Verilenlerin hangilerinde ışık prizması kullanılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III

20. Mavi renkli bir kâğıda kırmızı ışık altında bakıldığında kâğıt hangi renkte görülür?

A) Siyah B) Kırmızı C) Mavi D) Beyaz

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR