(421) FİZİK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 20, 2023
62 views
(421) FİZİK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Evrendeki olayları sebep sonuç
ilişkisiyle birbirine bağlayan maddenin temel özellikleri ve yapı taşlarını arayan evrendeki düzenliliği
keşfetmeye çalışan bilim dalı hangisidir?
A) Felsefe B) Fizik
C) Biyoloji D) Tarih

2. “Atomun yapısındaki proton ve elektronların sahip oldukları elektrik yükleri ve etkileşimleri, oluşturdukları
elektrik alan ve elektriksel kuvveti
inceler.”
Bu ifade fizik biliminin hangi alt
dalı ile ilgilidir?
A) Atom Fiziği
B) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
C) Elektrik
D) Manyetizma

3. Fizik biliminin alt dallarından biri
olan dalgalar ve optik alanındaki
gelişmeler sonucu hangi cihazlar
geliştirilmiştir?
A) Lazer yazıcılar
B) Mikrodalga fırınlar
C) Şarj edilebilen piller
D) Floresan lambalar

4. Temel büyüklükler cinsinden ifade
edilen diğer büyüklüklere türetilmiş
büyüklük adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
türetilmiş büyüklüktür?
A) Zaman
B) Sıcaklık
C) Özkütle
D) Işık şiddeti

Bir sandık üç kişi tarafından F₁ = 6 N, F₂ = 8 N ve F₃= 4 N’luk kuvvetlerle şekildeki yön ve doğrultuda çekilmektedir.

Buna göre sandığa etki eden bileşke kuvvet kaç N’dur?

A) 8 B) 10 C) 14 D) 18

6. Aşağıdakilerden hangisi skaler bir
büyüklüktür?
A) Marketten alınan 2 kg elma
B) Rüzgârın hızı doğuya doğru 5 m/s
C) Kutuya uygulanan kuvvet sola
doğru 6 N
D) Araba 2 m/s2
lik ivme ile kuzey
yönünde gidiyor.

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ve cihaz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1975 yılında kurulan bilim araştırma merkezi hangisidir?
A) TÜBİTAK
B) TAEK
C) NASA
D) ASELSAN

8. Uluslararası birim sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Arşın B) Saniye
C) Amper D) Mol

9. Kütlesi 2 ton olan kamyon kaç
kg’dır? (1 ton = 1000 kg)
A) 0,2 B) 20 C) 200 D) 2000

İçinde 400 cm³ su bulunan taşırma kabına şekildeki gibi bir cisim bırakıldığında yanındaki kaba 120 cm³ su dökülüyor.

Buna göre cismin hacmi kaç cm³ tür?

A) 120 B) 280 C) 320 D) 400

11. Küp şeklindeki bir cisme ait farklı
kütle ve hacim değerleri tabloda verilmiştir.
Kütle (g) 20 40 60
Hacim (cm3) 2 4 6
Buna göre cismin kütle-hacim grafiği hangisidir?

 

12. Bir dereceli kap 150 cm3
seviyesine
kadar su dolu iken kabın içine bir
kenarı 4 cm olan demir küp bırakılıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
(Vküp = a3)
A) Su 154 cm3
seviyesine yükselir.
B) 50 cm3
su yer değiştirir.
C) 64 cm3
su yer değiştirir.
D) Su 204 cm3
seviyesine yükselir.


Kütle hacim grafiği şekilde verilen
K, L, M ve N maddelerinin hangisinin özkütlesi diğerlerine göre daha
büyüktür?
A) K B) L C) M D) N

14. Aşağıdaki uygulama alanlarının
hangisinde özkütle farkından yararlanılmaz?
A) Ayrandan tereyağı elde edilmesi
B) Kuyumculuk
C) Killi topraktan imal edilen porselen
eşya
D) Dikiş dikmek (Terzilik)

15. Aşağıdaki hareket örneklerinden
hangisinde aynı anda hem öteleme
hem de dönme hareketi birlikte
gerçekleşir?
A) Arının uçarken kanatlarının hareketi
B) Çalınan gitar telinin hareketi
C) Hızla ilerleyen bir arabanın tekerleklerinin hareketi
D) Salıncakta sallanan çocuğun hareketi

16. Bir öğrenci 2 km batı yönünde yürüdükten sonra 3 km güneye daha sonra 2 km doğu yönünde yürüyüp hareketini tamamlıyor.
Buna göre öğrencinin yer değiştirmesi kaç km’dir?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7

Durgun hâlden +x yönünde hareket
eden bir aracın ivme-zaman grafiği
verilmiştir.
Buna göre hız-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

18. Atom çekirdeğinde yer alan proton
ve nötronların bir arada durmasını
sağlayan çok küçük boyutlarda
rastlanan temel kuvvetlerin en şiddetli olan kuvveti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Güçlü nükleer kuvvet
B) Kütle çekim kuvveti
C) Zayıf nükleer kuvvet
D) Elektromanyetik kuvvet

19. 72 kg kütleye sahip bir insanın
ağırlığı kaç N’dır? (g = 10 m/s2)
A) 0,72 B) 7,2
C) 720 D) 7200

20. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü
ile ilgili;
I. Sürtünen yüzeylerinin cinsine
bağlıdır.
II. Sürtünen yüzeylerin alanına bağlıdır.
III. Sürtünen yüzeye etki eden toplam
dik kuvvet ile doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I ve III

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR