(421) FİZİK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Eylül 13, 2023
74 views
(421) FİZİK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyip doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar getirmeye çalışan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyoloji B) Matematik C) Fizik D) Tarih

2. Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini, kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen fizik biliminin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekanik B) Elektrik C) Katıhâl fiziği D) Termodinamik

3. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş büyüklüktür?

A) Hacim B) Kütle C) Zaman D) Sıcaklık


Bir sandık iki kişi tarafından F₁ = 8 N ve F₂ = 12 N`luk kuvvetlerle şekildeki yön ve doğrultuda çekilmektedir.

Buna göre sandığa etki eden bileşke kuvvet kaç Newton`dur?

(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor.)

A) 2 B) 4 C) 16 D) 20


Tabloda skaler ve vektörel büyüklükler işaretlenmiştir.

Buna göre hangi büyüklük yanlış işaretlenmiştir?

A) Hacim B) Hız C) Kuvvet D) Özkütle

6. I. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

II. TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

III. CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)

Yukarıdaki araştırma merkezlerinden hangileri ülkemizde kurulan bilim araştırma merkezleri arasında yer alır?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.

7. Oyuncak bir kamyonun kütlesi 600 g olduğuna göre kilogram cinsinden büyüklüğü kaçtır? (1 kg=1000 g)

A) 0,6 B) 1 C) 6 D) 10

8. Bir kenarı 4 cm olan küp şeklindeki tahta cismin hacmi kaç cm³ tür? (V=a³ )

A) 16 B) 24 C) 32 D) 64


Kenar uzunlukları 1 cm, 2 cm ve 4 cm olan şekildeki dikdörtgen prizmanın kütlesi 1,6 g`dır.

Buna göre prizmanın özkütlesi kaç g/cm³ tür?

A) 0,8 B) 0,3 C) 0,4 D) 0,2

10. Tabloda küp şeklindeki bir cismin kütle-hacim değerleri verilmiştir.

Kütle (g) 40 160 270

Hacim (cm³ ) 4 16 27

Buna göre cisme ait özkütle-hacim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

11. Özkütleleri sırasıyla Dx = 1 g/cm³ , Dy = 0,2 g/cm³ ve Dz = 0,4 g/cm³ olan birbiri içinde çözünmeyen eşit hacimli sıvılar bir kaba konuluyor.

Buna göre Dx, Dy ve Dz özkütleli sıvıların kap içindeki sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

12. I. Geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatının uygulanması

II. Killi topraktan imal edilen porselen eşya yapımı

III. Hastanelerdeki kan tahlilleri işlemleri

Verilen eylemlerden hangilerinin uygulama alanlarında özkütle farkından yararlanılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I, II ve III.

13. Su damlasının çiçek yaprağına yapışmasını sağlayan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutma (Kohezyon) B) Yapışma (Adezyon) C) Kılcallık D) Yüzey gerilimi

14. Ayşe kirli olan bardak ve tabağını temizlemek için;

I. sıcak su,

II. soğuk su,

III. tuzlu su

hangileri kullanılırsa suyun yüzey geriliminin artması sonucu temizlemek daha zorlaşır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) II ve III.

15. Cisim sabit bir nokta etrafında dönüyorsa cismin yaptığı harekete dönme hareketi denir.

Buna göre aşağıdaki hareketlerden hangisi dönme hareketine örnek verilir?

A) Çalınan gitar telinin hareketi B) Uçan arının kanatlarının hareketi C) Saatteki akrep ve yelkovanın hareketi D) Doğrusal bir yolda ilerleyen arabanın hareketi


Konum: Cismin belirli bir referans noktasına göre olan yönlü uzaklığıdır.

Buna göre şekildeki cisim X konumundan Y konumuna geldiğinde yer değiştirme ve alınan yol kaç metredir?

Yer değiştirme (m) Alınan yol (m)

A) Sıfır 25 B) 25 Sıfır C) 25 25 D) Sıfır Sıfır


Bir bisikletliye ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre 9 saniye sonunda bisikletli kaç metre yol almıştır?

A) 270 B) 280 C) 320 D) 360

18. Bir hareketlinin birim zamandaki (1 saniyede) hızında meydana gelen değişime aşağıdakilerden hangisi denir?

A) Konum B) Yol C) İvme D) Zaman

19. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvetlere örnek verilebilir?

A) Elmanın ağaçtan yere düşmesi B) Paket lastiğinin gerilmesi C) Mıknatısın demir tozlarını çekmesi D) Elektriklenmiş tarağın saçı çekmesi

20. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin avantajlarından biri değildir?

(421) FİZİK 1 CEVAP ANAHTARLARI
1. C 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. A 8. D 9. D 10. C 11. C 12. D 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. C 19. B 20. D

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR