(222) SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Eylül 9, 2023
68 views
(222) SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Trafik düzenini ve trafikte bireylerin
güvenliğini yalnızca yazılı kurallarla
sağlamak mümkün değildir. Bu noktada insan ilişkilerinde geçerli olan
değerler ön plana çıkmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
insan ilişkilerinde geçerli olan değerlerden biri değildir?
A) Nezaket
B) Sorumsuzluk
C) Duyarlılık
D) Yardımlaşma

2. Toplu taşıma araçlarında yaşlı,
hamile ve engelli vatandaşların
rahat yolculuk yapabilmeleri kimlerin sorumluluğundadır?
A) Sadece gençlerin
B) Sadece sürücülerin
C) Sadece oturarak yolculuk yapan
yolcuların
D) Toplu taşıma araçlarındaki herkesin

3. Aşağıdakilerden hangisi okul servis araçlarında aranan şartlardan
biri değildir?
A) Camların üstüne renkli film tabakaları yapıştırılmalıdır.
B) Bu araçların altı ayda bir periyodik
bakım ve onarımları yaptırılmalıdır.
C) Okul servis araçlarının kapıları,
şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde olmalıdır.
D) İç ve dış kamera ile en az otuz
gün süreyle kayıt yapabilen kayıt
cihazı bulundurulmalıdır.

4. I. İhlali yapan aracın plakası
II. Olayın gerçekleştiği tarih ve saat
III. İhlalin hangi yol veya kavşakta
meydana geldiği
Kara yollarında, denetimin olmadığı
yer ve zamanlarda kural ihlalleri
veya trafik akışını olumsuz etkileyen bir durum olduğunda 112 Acil
Çağrı Merkezine yukarıdakilerden
hangileri bildirilmelidir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) Yalnız III. D) I, II ve III.

5. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık sürücülere neyi bildirir?
A) Yolun yayalara kapalı olduğunu
B) Sağa ya da sola dönülemeyeceğini
C) İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini
D) Dur işareti anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten
sonra yeniden hareket edilmesi
gerektiğini

6. Kara yollarında hangisinin yapılması tehlikeli bir durum oluşmasına neden olur?
A) Aracın cinsine uygun şeritten gidilmesi
B) Geçilen araç sürücüsünün geçme
sırasında hızını artırması
C) Geçmenin, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılması
D) Kavşaklara yaklaşırken yerleşim
yerlerinde 150 metre mesafe içinde şerit değiştirilmesi

7. Aşağıdaki yol bölümlerinin hangisinde öndeki araç geçilebilir?
A) Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
B) Kavşaklarda ve demir yolu geçitlerinde
C) Görüşün yeterli olduğu tepe üstü
ve dönemeçlerde
D) Gidiş ve geliş için birer şeridin
bulunduğu iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprülerde

8. Kara yolunda aynı şeritte birbiri ardında hareket hâlinde olan iki araç
arasındaki mesafeye – – – – mesafesi
denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) takip B) durma
C) görüş D) geçme

9.   • Yol üzerinde bir engelle karşılaşan
aracın hızı ne kadar yüksek ise
doğru noktada durması o kadar
zorlaşmaktadır.
• Kara yollarında araçların hızlı kullanımının önüne geçilmesi, kaza oranlarının azalmasını sağlayacaktır.
Kara yollarında araçların hızlı kullanılması ile ilgili verilen cümleler
doğru (D) – yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) D – Y B) Y – D
C) D – D D) Y – Y

10. Sürücülerin demir yolu geçitlerinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Işıklı veya sesli “DUR” işaretine
uymaları
B) Geçidin durumuna göre uygun bir
hızla geçmeleri
C) Kontrolsüz demir yolu geçitlerinde, geçmeden önce makul bir mesafede durmaları
D) Geçide girmeden önce bariyerler
indirilmeye başlanmışsa hızlarını
artırarak geçmeleri


Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkını
hangi numaralı araç kullanmalıdır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. İnsan etmeninin kazalara etkisi ülkemizde %99 iken Avrupa ülkelerinde
bu oran %50’dir.
Buna göre insan merkezli bu sorunun çözülmesinde aşağıdakilerden
hangisinin önemi daha da artmaktadır?
A) Trafik eğitiminin
B) Kara yollarının iyileştirilmesinin
C) Trafik cezalarının arttırılmasının
D) Araç bakımlarının yaptırılmasının

13. Aday sürücülük süresi içinde,
aday sürücünün aşağıdakilerden
hangisini yapması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince
iptal edilir?
A) Okul geçitlerinden geçen öğrencilere ilk geçiş hakkının verilmesi
kuralını iki kez ihlal etmesi
B) “Emniyet kemeri, kask vb. kullanılması zorunludur.” kuralını bir kez
ihlal etmesi
C) “Hız sınırları üzerinde araç kullanmak yasaktır.” kuralını bir kez ihlal
etmesi
D) Toplam 75 ceza puanını aşması

14. Aracın zorunlu trafik sigortasının
olmadığı tespit edilirse yetkililerce
hangi cezai işlem uygulanır?
A) Sürücünün ehliyeti geri alınır.
B) Araç hemen trafikten çekilir.
C) Araç teknik muayeneye gönderilir.
D) Sigortanın yaptırılması için 30 gün
süre verilir.

15. Aşağıdakilerden hangisi güvenli
yolculukta alınması gereken önlemlerdendir?
A) Sürüş sırasında dikkati dağıtacak
işlerle meşgul olmak
B) Bisiklet ve motosiklet gibi araçlarla
kaldırımlara çıkmak
C) Yağmurlu ve karlı havalarda ani
fren ve manevra yapmak
D) Trafik ışık, levha, işaret ve işaretçilerine dikkat etmek

16. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında çevre ve iklim koşullarından
kaynaklanan nedenlerdendir?
A) Aşırı hız
B) Kaplamanın niteliği
C) Kara yolunun buzlanması
D) Yük üzerinde yolculuk yapma

17. Aşağıdakilerden hangisi sürücünün yapmış olduğu kural ihlallerinden biri değildir?
A) Kırmızı ışıkta geçmek
B) Takip mesafesini azaltmak
C) Kavşaklarda geçme yapmak
D) Hız sınırlamalarına dikkat etmek

18. Aşağıdakilerden hangisi alkollüyken araç kullananlarda görülebilecek davranışlardandır?
A) Algılama yeteneklerinin zayıflaması
B) Görmelerinin daha net olması
C) Sürüş kabiliyetlerinin artması
D) Kaslarının daha güçlenmesi

19. I. Kaza mağduru bireyler sosyal
hayattan uzaklaşır.
II. Trafik kazası yaşayan bireylerin
kendilerine güvenleri artar.
III. Trafik kazalarının getirdiği maddi
külfet, kişi başına düşen millî geliri
olumlu yönde etkiler.
Verilenlerden hangileri trafik kazalarının sonuçlarındandır?
A) Yalnız I. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

20. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin
çevreye verdiği zararları en aza
indirmek için alınacak önlemlerdendir?
A) Araçlarda klimanın sürekli çalıştırılması
B) Araçlarda motora uygun yakıt seçilmesi
C) Mümkün olduğunca özel araçların
kullanılması
D) Araç bakımlarının yetkisi olmayan
servislerde yaptırılması

(222) SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2 CEVAP ANAHTARLARI
1.B 2.D 3.A 4.D 5.C 6.B 7.C 8.A 9.C 10.D 11.B 12.A 13.D 14.B 15.D 16.C 17.D 18.A 19.A 20.B

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR