(151) COĞRAFYA 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Ağustos 23, 2023
36 views
(151) COĞRAFYA 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Doğa ve insan; yükseltiye, alana ve zamana göre sürekli etkileşim hâlindedir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu durum gözlenmektedir?

A) Antalya’da tişört giyilirken Erzurum’da kazak giyilmesi B) Yükseltinin artmasıyla bitkilerin yapraklarının incelmesi C) Belirli bir yükseltiden sonra bitkilerin yetişmemesi D) Bitki örtüsünün zayıf olduğu sahalarda erozyonun şiddetlenmesi

2. Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ve sonuçları beşeri ve ekonomik coğrafyanın inceleme alanına girmez?

A) Tarım B) Nüfus C) Turizm D) İklim

3. Aşağıdakilerden hangisi Dünya`nın şeklinin geoid olduğunun kanıtıdır?

A) Güneş ışınlarının geliş açısının mevsimlere göre değişmesi B) Karaların yeryüzüne dağılışı C) Meridyen boyları D) Ekvatorun en büyük paralel dairesi olması

4. Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara gidildikçe küçülmektedir.

Bu durumun temel sebebi Dünya`nın aşağıdaki özelliklerinden hangisidir?

A) Kutuplardan basıklığı B) Dünyanın şekli C) Yıllık hareketi D) Yörünge düzlemi

5. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?

A) Toplam 180 adet olduğu varsayılır. B) Çevre uzunlukları birbirinden farklıdır. C) Kutup noktalarında birleşir. D) Birbirleri ile kesişmezler.


Hangi noktalar arasında yerel saat farkı yoktur?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 3 ve 4 D) 2 ve 4


7. Haritada Türkiye ve yakın çevresine ait coğrafi bilgiler gösterilmektedir.

Buna göre ülkemizin coğrafi konumuyla ilgili aşağıda yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) Başlangıç meridyeninin batısındadır B) Güney Kutbuna daha yakındır. C) Ekvatorun güneyindedir D) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

8. Haritanın ölçeğinden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olabiliriz?

A) Bir akarsuyun debi miktarı B) Harita üzerinde iki nokta arasındaki mesafe C) Dağların uzanış doğrultusu D) İl ve ilçe sınırları


Verilen çizik ölçeğin kesir ölçek şekliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/2 000 000 B) 1/4 000 000 C) 1/6 000 000 D) 1/8 000 000


Eş yükselti eğrileri ile gösterilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağ B) Vadi C) Falez D) Delta

11. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin özelliklerinden değildir?

A) Yeryüzünde maden çeşitliliğini sağlar. B) Dünya’nın aşırı ısınıp aşırı soğumasını engeller. C) Hava olaylarının oluşumunu sağlar. D) Güneşin zararlı ışınlarını süzer.

12. Atmosferde Güneş`ten gelen zararlı ışınları tutan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azot B) Ozon C) Metan D) Hidrojen

13. Dar bir alanda kısa zaman aralığında değişkenlik gösteren hava olaylarına – – – – denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) iklim B) ekzosfer C) klimatoloji D) hava durumu


Dünya haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık sıcaklık ortalamaları daha yüksektir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


Görselde 1 ve 2 nolu şekillerle gösterilen basınç merkezleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 1 nolu yer Güney Yarım Küre’dedir B) 1 nolu yer yüksek basınç alanıdır. C) 2 nolu yer yüksek basınç alanıdır. D) 2 nolu yer Kuzey Yarım Küre’dedir.


Haritada esme yönleri oklarla gösterilen rüzgarlardan hangilerinin ulaştığı yerlerde sıcaklığı artırması beklenir?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 2 ve 4


Görselde oluşumu hakkında bilgi verilen yağış türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konveksiyonel yağışlar B) Yamaç yağışları C) Yükselim yağışları D) Cephe yağışları


Harita üzerinde etki alanı koyu renkle gösterilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ilıman okyanus B) Akdeniz C) Muson D) Karasal

19. Türkiye`de sıcaklık dağılışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sıcaklık dağılışında özel konumu etkili değildir. B) Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlara göre daha sıcaktır. C) Güney kıyıları, kuzey kıyılarından daha sıcaktır. D) Batıdan doğuya gidildikçe sıcaklık ortalaması düşer.


Haritada numaralandırılmış yerlerde görülen iklim tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II

A) Karadeniz Karasal B) Karasal Akdeniz C) Karadeniz Akdeniz D) Akdeniz Karasal

(151) COĞRAFYA 1 CEVAP ANAHTARLARI
1. A 2. D 3. D 4. B 5. C 6. B 7. D 8. B 9. B 10. A 11. A 12. B 13. D 14. C 15. B 16. A 17. D 18. C 19. A 20. C

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR